От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

Название

A New Model of XML Citation Database Using XQuery as Search Language

A New Model of XML Citation Database Using XQuery as Search Language [Электронный ресурс] / D. Song // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 301-308. — Библиогр.: 7 назв. — англ.
Описание         Використання даних цитування для ретроспективних і сучасних літературознавчих досліджень, виявлення видатних вчених у тій чи іншій галузі, аналізу інтелектуальної структури тієї чи іншої дисципліни є важливою науково-дослідною і комунікативною методикою. Незважаючи на те, що існують тисячі бібліографічних баз даних, лише база даних цитування може вирішити проблеми пошуку цитат. Інститут наукової інформації (ІНІ) є основним постачальником інформації, пов'язаної з цитуванням. Вже сорок років інститут підтримує і поповнює свої бази даних цитування: Покажчик цитат наукової літератури (Science Citation Index) і Покажчик цитат літератури із суспільних наук (Social Science Citation Index). Фахівці Інституту індексують посилання на джерела в академічних журналах. Індексація здійснюється в стандартизованому форматі, що забезпечує ефективний пошук. Таким чином, цей процес значною мірою залежить від підготовки і редагування інформації спеціалістами. Обидва ці покажчики дуже популярні в науковому співтоваристві завдяки унікальній інформації, яку вони містять. Web-технології є новим і ефективним середовищем для наукових публікацій, і індексування цитат знайшло нове застосування в цифрових технологіях. Розроблена дослідницьким інститутом корпорації NEC автономна система індексування цитат ResearchIndex (CiteSeer) автоматично індексує публікації з інформатики, виявлені на Web. За допомогою ResearchIndex можна індексувати не тільки журнали, але й праці конференцій, технічні звіти, дисертації.
Добавлено2008-10-27 10:16:31

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «A New Model of XML Citation Database Using XQuery as Search Language

Заказать новый реферат на тему «A New Model of XML Citation Database Using XQuery as Search Language»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua