От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення

Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Калиновський; Ун-т внутр. справ. — Х., 1999. — 17 с. — укp.
ОписаниеВибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Калиновський; Ун-т внутр. справ. — Х., 1999. — 17 с. — укp. Розглядаються різнопланові етнонаціональні моделі, їх сутність та зміст, шляхом порівняння визначаються характерні риси демократичних, тоталітарних та перехідних конструкцій. Робиться спроба встановити загальні етапи формування етнонаціональних моделей, а саме: політизація етнічності, утворення нації, побудова незалежної держави. Встановлено, що тоталітарні режими активно практикують наступні етностратегії: депортації, насильницької асиміляції, фізичне знищення етноструктури. Для демократичних конструкцій типовими є етностратегії акомодації (або коренізації), природної асиміляції, "збереження етноструктури". У перехідних етнонаціональних моделях застосовуються різноманітні етностратегії в залежності від обраної парадигми державотворення. В Україні достатньо органічно запроваджуються такі етностратегії: "приймаючої сторони" до депортованих народів (кримських татар, греків, болгар), акомодації (або коренізації), інтеграції. Аналізуючи українську етнонаціональну модель необхідно підкреслити її демократичний характер щодо вирішення міжнаціональних конфліктів та наявність елементів "кланової" та "корпоративної" конструкцій. Розглядаються конфліктологічні аспекти української етнонаціональної моделі у декількох ракурсах: легітимація демократичного політичного режиму в Україні, особливості етнокультурної маргінальності в нашій країні та національна безпека української держави з точки зору етнополітичних досліджень.
Добавлено2008-09-22 12:12:35

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення

Заказать новый реферат на тему «Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua