От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.)

Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / О.В. Зінченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 18 с. — укp.
ОписаниеБ.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / О.В. Зінченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 18 с. — укp. Проаналізовано внесок відомого російського вченого Б.М. Чичеріна в ініціювання, розвиток та ідейно-теоретичне озброєння ліберального руху в середині 1850-х рр. Визначено суть чичерінської програми лібералізації Росії, скасування кріпосного права, забезпечення умов для виникнення середнього класу, формування громадянського суспільства, перетворення країни на правову державу у формі конституційної монархії. Особливу увагу приділено визначенню суттєвих відмінностей позиції Б.М. Чичеріна від позицій його однодумців-західників, опонентів-слов'янофілів та їх супротивників - революційних демократів, виявленню впливів ідей та концепцій вченого на характер реформ 1860 - 1870 рр., 1905 - 1097 рр. і столипінських аграрних перетворень.
Добавлено2008-10-26 20:10:11

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.)

Заказать новый реферат на тему «Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua