От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Анархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект)

Анархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 [Електронний ресурс] / О.І. Хромова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2000. — 19 с. — укp.
ОписаниеАнархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 [Електронний ресурс] / О.І. Хромова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2000. — 19 с. — укp. Розглянуто анархію як соціокультурний феномен з позицій аксіології. Анархію як певний стан суспільства, в якому цілком відсутня або ослаблена центральна державна рада, вперше розглянуто з точки зору системи її сенсожиттєвих орієнтирів, верхівкою ієрархії якої є Свобода. Здійснено систематизацію анархічних цінностей на підставі творів теоретиків анархізму класичного періоду, зроблено аналіз змісту основних складників суспільного ідеалу анархізму. Встановлено, що навіть за умов існування ряду суперечностей та невідповідностей, анархія не стає абсолютною утопією: ці суперечності стимулюють розвиток анархічних ідей. Це набуває важливого значення у зв'язку з тим, що аналіз функціонування сучасних розвинутих західних суспільств показує - в ряді країн реалізувався так званий "оксамитовий" варіант анархії (анархічні тенденції можна простежити і в пострадянських суспільствах). Рішення сучасної футурології частково збігаються з рішеннями анархістів, а це означає, що анархізм класичного періоду - тенденція поступового ослаблення втручання держави в соціальне життя.
Добавлено2008-10-26 19:22:58

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Анархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект)

Заказать новый реферат на тему «Анархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua