От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації

Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / К.О. Данилішина; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 17 с. — укp.
ОписаниеАмериканський чинник в процесі інформаційної глобалізації: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / К.О. Данилішина; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 17 с. — укp. Розкрито суть поняття інформаційного імперіалізму, який має свої витоки з класичного імперіалізму. Відзначено, що під час "холодної" війни є неможливим ведення воєн у класичному розумінні, тому імперіалізм трансформувався в "інформаційний", а за умов однополюсного світу набув суттєвого доповнення як "американський інформаційний імперіалізм". Базуючись на цивілізаційному системному методі досліджено політику США XX ст. і показано, що відмова від доктрини ізоляціонізму й активне входження в систему міжнародних відносин за умов економічного домінування у світі сприяло відкритості американського суспільства до нових цивілізаційних викликів, забезпечило США провідні позиції у процесах глобалізації, що надає переваги у використанні повною мірою позитивних рис цих процесів і займати передові рубежі у подальшому їх розвитку. Доведено залежність між одноосібним пануванням США у сучасній системі міжнародних відносин і контролем цієї країни над всіма складовими світових інформаційних потоків та досліджено новий ефект цього явища у світі, який полягає в інформаційному домінуванні США, що завершує та доповнює економічну і політичну зверхність, без яких в епоху глобалізації є неможливим закріпити та зберегти статус єдиного світового лідера.
Добавлено2008-10-20 09:28:53

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації

Заказать новый реферат на тему «Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua