От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике

Название

Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів

Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.13 / Ду Хіан Янг; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: рис. — укp.
Описание         Запропоновано дві модифікації двопараметрового електромагнітного методу спільного контролю магнітної проникності та питомої електричної провідності виробу з урахуванням та без нього впливу одного параметра на інший. Розроблено методику розрахунку очікуваних значень компонентів вихідних сигналів трансформаторного електромагнітного перетворювача, що працює в абсолютному та диференціальному варіантах, а також визначено межі застосування трансформаторного електромагнітного перетворювача (ТЕМП) за зазначених варіантів його функціонування. Розроблено схеми установок для дво- та трипараметрового контролю на базі використання ТЕМП, що працює зі стандартним вольтметром, амперметром, фазометром і фазочуйним ферометром. Надано теоретичне обгрунтування дво- та трипараметрового диференціального електромагнітного методу та ТЕМП для спільного контролю магнітного, електричного параметрів і радіусу циліндричного виробу. Створено методику розрахунку методичних похибок спільного визначення магнітних, електричних параметрів виробу та його радіуса для одно- та двочастотного диференціального ТЕМП, ці методичні похибки обумовлені заміною реальних функцій перетворення їх лінійним наближенням, тобто відхиленням реальних функцій від лінійних наближень робочої точки. Подано результати експериментальних абсолютних і диференціальних дво- та трипараметрових вимірів магнітних, електричних і геометричних величин. Наведено області практичного використання розглянутих електромагнітних методів і пристроїв для дво- та трипараметрового контролю в абсолютному та диференціальному варіантах.
Добавлено2008-10-16 14:03:03

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів

Заказать новый реферат на тему «Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua