От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты за 2006 год

Название

Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області)

Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / О.І. Демків; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. — 20 с. — укp.
ОписаниеАктивізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / О.І. Демків; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. — 20 с. — укp. Досліджено питання активізації бюджетної політики у забезпеченні соціального й економічного розвитку регіону на базі удосконалення міжбюджетних відносин за умов адміністративно-територіальної реформи. Досліджено досвід розвинених країн у регулюванні бюджетного процесу та можливості його використання в Україні. Систематизовано доходи та видатки місцевих бюджетів з урахуванням вимог бюджетної класифікації. Визначено роль і функції владних структур у формуванні й активізації бюджетної політики у регіонах. З використанням розробленої технології досліджено процеси наповнення та використання коштів місцевих бюджетів Львівщини, розглянуто проблемні питання. Обгрунтовано принципи бюджетного стимулювання розвитку регіону, запропоновано методичні підходи та заходи щодо удосконалення міжбюджетних відносин. Для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів з використанням формульного підходу виведено комплекс формул для розрахунку витрат на утримання органів управління, утримання та забезпечення належного функціонування закладів культури та мистецтва в районах, містах районного значення, селах і селищах. Удосконалено методологію формування джерел фінансових ресурсів місцевих бюджетів розвитку за рахунок податкових і неподаткових надходжень у аспекті збільшення абсолютної суми коштів, підвищення обгрунтованості нормативів відрахувань та покращання адміністрування надходжень з метою створення на місцях реальних можливостей для стимулювання розвитку регіонів.
Добавлено2008-10-21 16:55:37

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області)

Заказать новый реферат на тему «Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua