От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Литература универсального содержания

Название

Інтегрований підхід до вивчення матеріалознавства та гуманітарних дисциплін у вищих професійних училищах машинобудівного профілю

Інтегрований підхід до вивчення матеріалознавства та гуманітарних дисциплін у вищих професійних училищах машинобудівного профілю : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.В. Сліпчишин; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 21 с. — укp.
Описание         Досліджено проблеми вивчення машинобудівного матеріалознавства та гумнітарних дисциплін у вищих професійних училищах на основі інтегративного підходу. Визначено методологічні, психологічні та педагогічні передумови формування інтегрованих знань і уявлень учнів з різноциклових дисциплін. Розроблено модель інтегративного підходу щодо вивчення матеріалознавства та гуманітаринх дисциплін. На підставі визначених передумов обгрунтовано дидактичні принципи відбору змісту навчальної інформації (мотиваційного забезпечення, асоціативності, особистісного підходу, індивідуалізації та рефлективності), які відповідають певній сфері структури особистості учня, розроблено критерії добору гуманітарних знань. Удосконалено зміст матеріалознавства, визначено ефективні форми та методи навчання. Розроблено методику вивчення матеріалознавста, яка дозволяє сформувати в учнів уявлення щодо професійного, естетичного, економічного аспектів навчальної дисципліни. Розкрито інтеграційний потенціал взаємодіючих дисциплін за допомогою субмеханізмів інтеграції. Доведено вплив нової методики вивчення машинобудівного матеріалознавства та відповідної моделі інтегративного підходу щодо вивчення даного навчального предмету та гуманітарних дисциплін на успішність і творчий розвиток учнів.
Добавлено2008-09-30 21:02:39

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Інтегрований підхід до вивчення матеріалознавства та гуманітарних дисциплін у вищих професійних училищах машинобудівного профілю

Заказать новый реферат на тему «Інтегрований підхід до вивчення матеріалознавства та гуманітарних дисциплін у вищих професійних училищах машинобудівного профілю»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua