От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями

Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.Ф. Здоровко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
Описание         Встановлено ознаки тактичної операції, сформульовано підхід щодо визначення її поняття, виявлено види тактичних операцій та запропоновано їх класифікацію. Розроблено криміналістичну класифікацію вбивств, що вчиняються організованими групами. Проведено комплексний аналіз криміналістичної характеристики вбивств зазначеної категорії. Розкрито зміст та встановлено особливості головних елементів криміналістичної характеристики. Визначено особливості проведення окремих початкових слідчих дій (огляду місця подій, допиту, пред'явлення для упізнання, обшуку, призначення судових експертиз, зняття інформації з каналів зв'язку та ін.). Виявлено передумови та можливості розробки тактичних операцій у розслідуванні убивств, що вчиняються організованими групами; встановлено залежності між проміжними завданнями розслідування та тактичними операціями. Сформульовано проміжні завдання розслідування для даної категорії злочинців (встановлення характеру, виду, місця та часу учинення, засобів та знарядь, мотивів убивства; встановлення осіб жертви та убивці; усунення протидії розслідуванню). Вперше розроблено та запропоновано для застосування двадцять типових тактичних операцій, доцільних у ході розслідування убивств даної категорії.
Добавлено2008-10-09 10:43:49

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями

Заказать новый реферат на тему «Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua