От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Kreikebaum's concept of strategic corporate planning

Kreikebaum's concept of strategic corporate planning = Концепція стратегічного планування підприємства за Крейкебаумом / A. Zell // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 3. — С. 237-254. — Бібліогр.: 30 назв. — англ.
Описание         Наголошено, що не може існувати єдиного стратегічного плану для всіх підприємств. Стратегічний план створюють відповідно до специфічних умов, у яких працює фірма. Необхідно розробляти ступеневу модель стратегічного планування і вказувати конкретні заходи для виконання завдань на відповідному етапі процесу планування. Запропонована ступенева модель враховує основні цінності та принципи найвищого рівня менеджменту (топ-менеджменту), можливі альтернативи й обмеження, що склались у зовнішньому середовищі фірми, і формує реалістичні довготермінові цілі для фірми. Це відбувається після стратегічного аналізу її сильних і слабких сторін. Вказано на необхідність вивчення внутрішньої структури, юридичних норм, а також ресурсного забезпечення, потенціалу та компетенції (матеріального забезпечення) фірми, що є важливим для досягнення конкурентоспроможних позицій на ринку. Відповідно до результатів досліджень попередніх етапів, відбувається пошук структури і з'ясування стратегії. Визначено заключні дії та конкретні цілі, а також вводиться система стратегічного контролю.
Добавлено2008-10-04 03:54:44

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Kreikebaum's concept of strategic corporate planning

Заказать новый реферат на тему «Kreikebaum's concept of strategic corporate planning»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua