От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Growth accounting: a data envelopment analysis

Growth accounting: a data envelopment analysis = Економічне зростання: аналіз кривої, що обгинає масив даних / S.K. Mathur // Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 4. — С. 428-465. — Бібліогр.: 26 назв. — англ.
Описание         За допомогою аналізу кривої, що відображає масив даних, обчислено рівні технічної ефективності 29-ти країн Південної та Східної Азії, а також країн Європи (ЄС - 15 та Норвегія). Результати обчислення виявили тенденцію, що у країнах Східної та Південної Азії на економічне зростання найбільшою мірою вплинули зміни ефективності виробництва (або/і процес технологічного надолуження ними більш розвинених країн), тоді як для європейських держав найбільше значення мали зміни технології виробництва, що, у свою чергу, призвели до підвищення продуктивності праці впродовж 1966 - 2000 рр. За допомогою ядерного оцінювання щільності (непараметричного методу оцінювання спільного розподілу випадкових величин). Проаналізовано динаміку перехресного розподілу продуктивності праці між 29-ма країнами, залученими до даного дослідження. Очевидним є існування й інших чинників, що можуть впливати на економічне зростання. Серед них можна назвати торгову відкритість, якість органів управління, рівень приросту населення, рівень заощаджень, показники виявлення корупції, показник дії принципу верховенства закону, показники, що описують стан суспільного капіталу та суспільної довіри, формальні та неформальні правила управління суспільством. Ці чинники можуть первинно відповідати за існування бімодального розподілу продуктивності праці в країнах, залучених до аналізу. Виявлено статистично обгрунтовану конвергенцію між країнами Європи, а також країнами Південно- та Східноазійського регіонів у показниках змін ефективності виробництва та нагромадження людського капіталу.
Добавлено2008-10-04 03:54:42

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Growth accounting: a data envelopment analysis

Заказать новый реферат на тему «Growth accounting: a data envelopment analysis»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua