От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Comovements of economic activity in the post-communist economies

Comovements of economic activity in the post-communist economies = Спільні напрямки політики синхронізації фаз економічного циклу посткомуністичних країн / T. Jagric, S. Sebastjan // Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 2. — С. 147-160. — Бібліогр.: 38 назв. — англ.
Описание         Розглянуто моделі економічних циклів перехідного періоду за допомогою багатовимірного спектрального аналізу. Досліджено, чи перехідний період в Словенії і Хорватії характеризувався значною активізацією економічної діяльності, що відповідає циклу ділової активності, і чи ці цикли збігаються з циклами у ЄС. На нашу думку, у Словенії цикли економічної діяльності максимально наближені до європейських. У Хорватії ж спостерігається відсутність типової компоненти, характерної для циклу економічної діяльності країн ЄС. Для підтвердження результатів, одержаних під час багатовимірного спектрального аналізу, проведено тест причинності за Грейнджером. Згідно з обраними критеріями, в основу яких покладено показник відставання, Словенія за фазами економічного циклу відстає від країн ЄС на 1 місяць. Ці дані стосовно Хорватії підтверджує також і тест причинності за Грейнджером. Не знайдено суттєвого зв'язку між економічною діяльністю Хорватії та країн ЄС.
Добавлено2008-10-29 02:50:27

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Comovements of economic activity in the post-communist economies

Заказать новый реферат на тему «Comovements of economic activity in the post-communist economies»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua