От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Accounting for advertising costs - differences and similarities between the US GAAP, IAS / IFRS and the German commercial code

Accounting for advertising costs - differences and similarities between the US GAAP, IAS / IFRS and the German commercial code = Порівняльне дослідження загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США, міжнародних стандартів бухгалтерської та фінансової звітності і німецького комерційного кодексу в аспектах обліку витрат на рекламу / S. Schreiber // Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 3. — С. 333-350. — Бібліогр.: 40 назв. — англ.
Описание         Зазначено, що кошти на рекламу відіграють важливе значення, але їх облік залишається дискусійним питанням. Особливо гостро постає ця проблема у зв'язку з дилемою: вважати ці кошти активами балансу чи видатками, які відображають у звіті про доходи? Розглянуто особливості МСБЗ/МСФЗ, Німецького Комерційного Кодексу та американських стандартів, які, відповідно, пропонують декілька альтернативних варіантів обліку. Враховуючи різні цілі GAAP у США та МСБЗ/МСФЗ з одного боку, та Німецького Комерційного Кодексу - з іншого, передбачено використання принципів консерватизму та об'єктивності у бухгалтерському обліку коштів на рекламу, що грунтується на теорії агентських відносин.
Добавлено2008-10-04 03:51:37

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Accounting for advertising costs - differences and similarities between the US GAAP, IAS / IFRS and the German commercial code

Заказать новый реферат на тему «Accounting for advertising costs - differences and similarities between the US GAAP, IAS / IFRS and the German commercial code»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua