От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Визнання агресії: резолюція генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року
82. Контрольні питання
1. Інформатика - Етапи підготовки задач до розв’язування їх на комп’ютерах 2 2. Основи екології - Комплексна програма України про поводження з радіоактивними відходами 3 3. Ціноутворення - Залежність стратегії маркетингу від стану життєвого циклу товару 5 Література 7
123. Економіка
1.Фінансовий ринок 2 Висновки 4 2. Особливості розвитку сільського господарства 5 Висновки 10 3. Досконала (вільна) конкуренція: спонукальні мотиви, суть та форми 11 Висновки 15 Література 17
164. Контрольна з соціальної екології
1. Вияснення соціального характеру екологічної проблеми 3 2. Теорія Мальтуса 5 3. Екологічні поради екології 7 Література 9
205. Контрольна з бухобліку
1. Зміни в балансі, які викликані господарськими операціями 2. Склад витрат виробництва. Література
246. Контрольна з інформатики
Нортон-утиліти. Поняття утиліт. Програма формування страхувальної копії з системних областей робочого диску – Rescue та програма відновлення випадково вилучених файлів Unerase. Література
287. Контрольна з права
1. Поняття “законність” та поняття “правопорядок” 1 2. Поняття трудового права і предмет його правового регулювання. 3 3. Задача 6 Громадянин Т. вирішив скласти заповіт про текст, якого не знав би нотаріус. Чи має право він скласти такий секретний заповіт? Якщо він має на це право, то чи є відповідна процедура складання такого заповіту?
328. КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД
ДІЯ РАДІАЦІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
369. КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД
1. ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА РІВЕНЬ ЛЮДИНИ (ЧОРНОБИЛЬ, РАДІАЦІЯ) 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
410. Місцеві вибори
Вступ 3 1. Конституційне регулювання виборів як форми прямої демократії 5 2. Місцеві вибори в Україні 11 3. Абсентеїзм 27 Висновки 29 Література 30
451. Формування початкового підприємницького капіталу
Вступ 3 1. Підприємницький капітал та його форми 4 2. Порядок формування початкового підприємницького капіталу 8 3. Особливості формування стартового капіталу в перехідний період 11 4. Джерела формування підприємницького капіталу 23 Висновки 30 Список літератури 32 Додаток 1. Практичні рекомендації Мікрофінансового банку щодо отримання кредиту 34 Додаток 2. Заявка на отримання кредиту в Мікрофінансовому банку 35 Список літератури 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-III (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-III) 2. Закон України “Про лізинг”( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 394-XIV від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.67 ) 3. Положення Національного банку України "Про кредитування" N 246 від 28.09.95 (Із змінами і доповненнями, внесеними Постановами НБУ за станом на 04.12.2001 ) 4. "Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну"/Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання", 1997.-144с. 5. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р. 6. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р. 7. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с. 8. Величко В., Величко А. Тенденції в нагромадженні капіталу і зростання інвестиційної активності// Економіка України. - 1999. - №1. 9. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 10. Капроні Р. Кисіль С. Лізинг в Україні. Проект з розвитку лізингу в Україні. МФК, 2001 р. 11. Кошкин Л.И. Хачатуров А.Е. Булатов И.С. Менеджмент на промышленном предприятии. К:"Эколайн", 2000 12. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент. К.:КНЕУ, 1998 13. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, ефективність, організація. К:КНЕУ, 1997р. 14. Устинов В.А. «Экономика управления предприятием» Учебное пособие.. – М.: ГАУ, 1993 г. 15. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999
492. Зовнішньоторговельні інтереси країни та особливості їх реалізації в Україні
Вступ 3 І 7 1.1. Роль зовнішньоторговельного сектору в розвитку національної економіки 7 1.2. Сутність зовнішньоторговельних інтересів країни 19 ІІ 36 2.1. Становлення зовнішньоторговельних відносин в Україні 36 2.2. Зовнішньоторговельні інтереси України 44 2.3. Особливості реалізації зовнішньоторговельних інтересів України через її торгівельну політику 56 ІІІ 67 3.1. Зовнішньоторговельні інтереси України та вступ України до СОТ 67 Висновки 90 Література 95 Додаток А 101 Додаток Б 107 Додаток В 108
533. Контрольна з інформатики
Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: повинні бути показані всі замовники з ім'ям BRUCE.
574. контрольна з мгк
1. Економічний зміст МГК 3 2. Основні форми та методи проведення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. 5 3. Особливості морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень. 9 4. Основні види податків, запровадженні для суб’єктів ЗЕД в Україні. 15 5. Методи оцінювання виробничо-господарської діяльності ЗЕД. 17 Список використаних джерел: 19
615. контрольна з соціального розвитку України.
Комплексне використання абсолютних величин в соціальному розвитку України.
656. контрольна з менеджменту
ВСТУП 3 1.ПРАЦЯ МЕНЕДЖЕРА ЯК РІЗНОВИДУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ . 4 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА НА ДАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. 8 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ НА ВАТ ЛЮБЕШІВСЬКА ПМК-199 . 22 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІІ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОІ ЛІТЕРАТУРИ 30
697. Кон р по бух обл
Кон р по бух обл
738. Тесты по инвестициям
Тесты по инвестициям
779. КОНТ РАБ ПО РИНКУ ЦЫННИХ ПАПЕРЫВ
ТЕСТИ 3 ЗАДАЧА №1 9 ЗАДАЧА №4 11 ЗАДАЧА №8 13 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14
820. Вступление
1. Вступление 2 1. Методология личностного исследования 2 2. Исследование адаптационного потенциала личности подростков и молодежи 11 Выводы 16 Список литературы 17

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua