От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Ехінацея пурпурна
Вступ 3 1. Фармакологічна характеристика ехінацеї пурпурної 4 1.1. Загальна ботанічна характеристика ехінацеї, аралії місцеперебування, екологічні особливості 4 1.2. Відмінності від морфологічно подібних видів 5 1.3. Раціональні прийоми збору речовини 5 1.4. Фітохімічний склад ехінацеї 6 1.4.1. Екстрактивні речовини 6 1.4.2. Гідрофільні сполуки 6 1.4.3. Фенольні сполуки 7 1.4.4. Похідні кофейної кислоти 7 1.4.5. Ліпофільні речовини 8 1.4.6. Смоли 8 1.5. Макро- та мікроелементи 9 2. Якісний аналіз трави ехінацеї пурпурної 9 3. Історія застосування в медицині. Роль вітчизняних та зарубіжних вчених в її вивченні. 10 Висновок 13 Література 14
2. Контрольна з БЖД
1. Природно – соціальні небезпеки 2. Вірусні інфекції 2.1. Грип 2.2 Хвороба Боткіна або вірусний гепатит 2.3. Туберкульоз 3. Харчові захворювання 4. Захворювання, які передаються статевим шляхом 5. Онкологічні захворювання 6. СНІД — синдром набутого імунодефіциту Література
3. Контрольна з економіки
1. Назвіть чинники ринкового та неринкового характеру, які впливають на розмір витрат на робочу силу (зокрема заробітної плати) 2. Розкрийте структуру і зміст Генеральної тарифної угоди. 3.Назвіть заходи щодо скорочення сукупної пропозиції робочої сили 4. Назвіть можливі заходи щодо скорочення попиту на робочу силу. 5. Для чого необхідні розрахунки масштабів пропозиції робочої сили? 6. Які чинники враховують при формуванні регіональної програми зайнятості? 7. Як циклічність економічного розвитку позначається на обсягах попиту на робочу силу? 8. Що таке “мікроелемент трудового процесу”? 9. Що таке фотографія виробничого процесу, її зміст і особливості виконання?
4. Питання по РПС
1. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів України 3 2. Молочне виробництво ВАТ "Галактон" 4 Література 5 1. Кочан Е.П. Размещение производственных сил на Украине К. 1998. 2. Сегодня "ГАЛАКТОН" - лидер молочной промышленности Украины.// Стаття з сторінки Інетрент - http://flint.kiev.ua:8039/company/main.shtml 3. "Контракти" з'ясовують, чому саме переробка молока приваблює iнвесторiв. // 4. Український діловий тижневик “Галицькі Контракти”, №36, вересень 2000 5. Проблеми економічного розвитку регіонів України. К:Український незалежний центр політичних досліджень, 2001
5. Реклама
1. Рекламний слоган 1 2. Реалізація рекламної програми 2 3. Задача: Оцініть девізи фірм, відзначивши їхні переваги і недоліки. 6 Література 8
6. Контрольна з економіки
1.Совокупный спрос: экономическая основа и его практическое значение в макроэкономическом анализе развития экономики 2 2. Задача 6 3. На национальном рынке тяжелых вооружений - один покупатель (государство) и несколько продавцов (фирм - производителей оружия). 8 4. Найдите правильное определение: 9 Величина предложения товара - это: 9
7. Контрольна робота з судового права
Поняття зобов'язання. Принципи виконання зобов'язань 3 Задача 1 7 Задача 2 8 Література: 10
8. Контрольна з економіки
1. Аналiз собiвартостi одиницi продукцiї за статтями калькуляцiї. Аналiз комплексних статей 1-3 2. Виявлення факторiв впливу на рентабельнiсть виробництва 4-4 Задачі 5-9
9. Контрольна з економіки
1. Міжнародний валютний фонд (МВФ), мета його створення та організація роботи 2. Побудова системи моніторингу реалізацій інвестиційного проекту Задача: Визначити норму доходності (MWR) капіталу на кінець року за таких умов: ринкова вартість портфелю акцій на початок року - 300 млн. грн., в кінці року - 200 млн. грн. Через 3 місяці (90 днів) частина акцій буде продана за 100 млн. грн. Література
10. Контрольна з права
1. Законодавче визначення поняття “робочого часу” 2 2. “Види” робочого часу. Режим. 3 3. Задачі 9 1. Соколовій виповнилося 50 років. її трудовий стаж - 17 років. .... 2. З вини керівника структурного підрозділу Іванова було затримано під розвантажування залізничні вагони.... Література 12
11. Контрольна з маркетингу в готельномі бізнесі
1. Методика оцінки конкурентної позиції підприємства. 1 2. Стан і розвиток конкуренції в готельному бізнесі м. Києва. 3 Список використаної літератури. 6
12. Контрольна робота з основ права
1. Поняття "законність" та "правопорядок" 3 2.Поняття трудового права і предмет його правового регулювання 4 Задача. 7 Громадянин Т. вирішив скласти заповіт про текст, якого не знав би нотаріус, чи має право він скласти такий секретний заповіт, якщо він має на це право, то чи є відповідна процедура складання такого заповіту. Література 9
13. Контрольна з права
1. Поняття “законність” та поняття “правопорядок” 1 2. Поняття трудового права і предмет його правового регулювання. 3 3. Задача 6 Громадянин Т. вирішив скласти заповіт про текст, якого не знав би нотаріус. Чи має право він скласти такий секретний заповіт? Якщо він має на це право, то чи є відповідна процедура складання такого заповіту?
14. Контрольная по информатике
1. Перечислить основные элементы окна программы Excel и укажите их функциональное назначение 2. Как производится копирование диапозона ячеек таблицы (роль абсолютных и относительных ссылок) MS Excel ? Література
15. Традиційні та стратегічні міжнародні відносини
Традиційні та стратегічні міжнародні відносини Література
16. Фірма та її види
Вступ 2 1. Фірма: її сутність, головні ознаки та особливості 3 2. Види фірм та форми їх організації 9 2.1 Компанія з одним власником 9 2.2 Партнерство 12 2.3 Корпорація 13 3. Фірми в Україні 15 Висновки 28 Література 30 Додаток А. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності 33
17. Контрольна з Політекономії
1. Попит та фактори, що його визначають 2 1.1 Сутність попиту та пропозиції 2 1.2 Цінова еластичність попиту 5 1.3. Нецінові фактори, які впливають на попит 6 2. Інфляція та її різновиди 9 2.1 Інфляція як економічне явище 9 2.2 Види інфляції 12 Література 15
18. Зовнішньоторговельні інтереси країни та особливості їх реалізації в Україні
Вступ 3 І 7 1.1. Роль зовнішньоторговельного сектору в розвитку національної економіки 7 1.2. Сутність зовнішньоторговельних інтересів країни 19 ІІ 36 2.1. Становлення зовнішньоторговельних відносин в Україні 36 2.2. Зовнішньоторговельні інтереси України 44 2.3. Особливості реалізації зовнішньоторговельних інтересів України через її торгівельну політику 56 ІІІ 67 3.1. Зовнішньоторговельні інтереси України та вступ України до СОТ 67 Висновки 90 Література 95 Додаток А 101 Додаток Б 107 Додаток В 108
19. Контрольна з туризму
1. Фірмові знаки підприємств туристської галузі.....................................3 2. Аналіз діяльності підприємства харчування Готелю ... по сертифікації послуг..................................................9 Використана література..............................................................................12
20. Контрольна з інформатики
Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: повинні бути показані всі замовники з ім'ям BRUCE.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua