От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Міфопоетичний світ Роберта Грейвса

Коротко

Міфопоетичний світ Роберта Грейвса

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:24:19
Описание
: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 [Електронний ресурс] / Едіс Каримівна Джапарова; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2009. — 24 с. — укp.
См. также:
 • Міфопоетичний аналіз казок А.С.Пушкіна

  І. Вступ.
  ІІ. Міфопоетичний аналіз сказок А.С.Пушкіна.
  1. Міфопоетична традиція в поясненні природи уяви.
  2. Казкові образи Пушкіна - предмет для міфопоетичного аналізу.
  3. Джерела казок Пушкина.
  3.1. Походження, значення імен і назв в казках Пушкіна.
  3.2. Вплив російського фольклору на формування уяви поета.
  3.3. Сприйняття персонажів народного фольклору А.С. Пушкіним.
  3.3.1. Персонаж Баби Ягі.
  3.3.2. Образ Кащея.
  3.3.3. Дуалізм персонажа Чорномора в «Сказке о царе Салтане» і в поемі «Руслан і Людмила».
  3.4. Пушкінські казки в російській літературі - як привабливий і таємничий острів Буян в народних переказах.
  4.. Погляд медиевиста на походження казок Пушкіна.
  4.1. Використання в казках Пушкина методу «вкорінення» іноземного матеріалу в російський культурний грунт шляхом з'єднання фольклорних іноземних і національних форм на прикладі поеми «Руслан і Людмила».
  4.2. Розробка Пушкіним методів творчої інтеграції у вітчизняну культуру іноземного матеріалу іншої епохи на прикладі казкової поеми «Русалка» (1829-1832 роки).
  4.3. «Сказка о царе Салтане» (1831). Запозичення ідеї міфічного острова.
  4.4. «Сказка о золотом петушке» (1834). Міфологічний образ чарівного птаха .
  4.5. Оригінальність Пушкинських ідей.
  5. Місце Пушкинського ідеалу зовнішньої краси жінки в міфологічній уяві поета..
  6. Місце фінського фольклору в казкових поемах Пушкина.
  ІІІ. Висновок.

 • Дипломна робота “Міфопоетичний аналіз казок А.С.Пушкіна

  План.
  І. Вступ.
  ІІ. Міфопоетичний аналіз сказок А.С.Пушкіна.
  1. Міфопоетична традиція в поясненні природи уяви.
  2. Казкові образи Пушкіна - предмет для міфопоетичного аналізу.
  3. Джерела казок Пушкина.
  3.1. Походження, значення імен і назв в казках Пушкіна.
  3.2. Вплив російського фольклору на формування уяви поета.
  3.3. Сприйняття персонажів народного фольклору А.С. Пушкіним.
  3.3.1. Персонаж Баби Ягі.
  3.3.2. Образ Кащея.
  3.3.3. Дуалізм персонажа Чорномора в «Сказке о царе Салтане» і в поемі «Руслан і Людмила».
  3.4. Пушкінські казки в російській літературі - як привабливий і таємничий острів Буян в народних переказах.
  4.. Погляд медиевиста на походження казок Пушкіна.
  4.1. Використання в казках Пушкина методу «вкорінення» іноземного матеріалу в російський культурний грунт шляхом з'єднання фольклорних іноземних і національних форм на прикладі поеми «Руслан і Людмила».
  4.2. Розробка Пушкіним методів творчої інтеграції у вітчизняну культуру іноземного матеріалу іншої епохи на прикладі казкової поеми «Русалка» (1829-1832 роки).
  4.3. «Сказка о царе Салтане» (1831). Запозичення ідеї міфічного острова.
  4.4. «Сказка о золотом петушке» (1834). Міфологічний образ чарівного птаха .
  4.5. Оригінальність Пушкинських ідей.
  5. Місце Пушкинського ідеалу зовнішньої краси жінки в міфологічній уяві поета..
  6. Місце фінського фольклору в казкових поемах Пушкина.
  ІІІ. Висновок.

 • Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ століття

           Здійснено наукову реконструкцію цілісного образу художника, визначено його роль і місце в історії українського образотворчого мистецтва. Розглянуто чинники, що мали вплив на становлення творчої особистості митця, виявлено маловідомі факти й окреслено найважливіші етапи його творчої біографії. Розкрито особливості художнього мислення художника, віднайдено джерела його творчості. Мистецтвознавчий аналіз графічних праць Р. Лісовського дозволив виявити ключові параметри їх графічно-композиційних та художньо-образних вирішень за виявленими ознаками, систематизувати твори у галузі книжкової та прикладної графіки.

 • Людина і світ

  1. Сутність людини 2
  2. Основні тлумачення походження людини 2
  3. Поняття культури особистості 3
  4. Свідоме і несвідоме 3
  5. Рух і розвиток 4
  6. Поняття честі, совісті і гідності. 4
  7. Поняття „політика" 5
  8. Тоталітаризм і авторитаризм 6
  9. Філософські методи пізнання 6
  Література 7


 • Поняття про світ в філософії

  Поняття про світ в філософії

 • Тваринний світ України

  План реферату
  I
  а) Картосхема
  “Тваринний світ України. Основні типи фауни”
  б) Як проявляється вплив людини на природу
  II
  а) Охорона тваринного світу:
  Міжнародна Червона книга;
  Червона книга України;
  Природоохоронні території
  б) Заповідні куточки рідного краю.
  в) Київський Зоопарк.
  III
  а) Ми діти твої, Україна!
  б) Я буду господарем рідного краю!
  в) Додатковий матеріал.

  Використана література
  1. Н. Глухова “Рідна природа”
  2. Н. Яришева “Природа України”
  3. Масляк “Географія України”
  4. С. Коберник “Географія України в опорних схемах”


 • Створення підприємства Будівельний світ

  Резюме
  1. Опис підприємства
  2. Мета підприємства. Фінансова стратегії діяльності
  3. Характеристика ринку та конкурентної боротьби на ньому
  4. Юридичний план діяльності

 • Тваринний світ як об‘єкт правовї охорони

  1. Тваринний світ як об‘єкт правовї охорони. 4
  2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу. 6
  3. Відповідальність за порушення про охорону тваринного світу. 10
  Висновок. 14
  Література 15


 • Язичницькі уявлення східних слов'ян про потойбічний світ (IХ - ХIII ст.)

           Вперше комплексно досліджено у історіософському аспекті східнослов'янський язичницький міф про потойбічний світ. Проаналізовано структуру східнослов'янських уявлень щодо посмертного стану людини, їх трансформацію під впливом християнських канонів протягом ХІ - ХІІІ ст. Комплексно розглянуто східнослов'янську язичницьку обрядовість, космологічні вірування, пов'язані з небесним потойбічним світом, зміст та ідейну семантику уявлень про підземний світ мертвих.

 • Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження

           Показано, що поняття "життєвий світ" є означенням особливої форми фіксації відношення різних сфер людського буття, яке сприймається суб'єктом з точки зору власного, індивідуально-особистісного існування за конкретно-соціальних умов. Обгрунтовано, що життєвий світ є феноменом самосприйняття особистістю свого цілісного існування, передусім в контексті "життєвих смислів" формування, збереження та відтворення самості Я-тіла, що зумовлює предметну й функціональну визначеність його змісту. Доведено, що життєвий світ формується та функціонує як духовна проекція життєпроживання особистості за повсякденних умов соціокультурного осередку. Виявлено, що своєрідність предметної основи змісту життєвого світу полягає в тому, що її елементи формуються завдяки встановленню відношень тілесного існування самості Я до окремих речей. Доведено, що наслідком функціональних проявів життєвого світу як чинника цілісності особистісної життєдіяльності є надання соціально-комунікативним зв'язкам, через які вона реалізується, особливої смислової якості - "життєвих зв'язків". Охарактеризовано трансформацію міжіндивідних зв'язків, зумовлених діяльністю щодо реалізації потреб у харчуванні, як специфічний функціональний вияв життєвого світу особистості. Встановлено, що змістовне витлумачення понять "життєвий світ" та "життєві зв'язки" надає додаткові можливості опису індивідуально-соціального буття людини як особистості, дає змогу конкретизувати уявлення про механізми, що уможливлюють збереження автентичності життєдіяльності людини в соціокультурному осередку.

 • Хроніка методів викладання академічного рисунка (стародавній світ та середньовіччя)

           Розглянуто еволюцію методів викладання академічного рисунка в стародавньому Єгипті, Греції, Римі, а також в епоху Середньовіччя.

 • Рід Білозерських та культурний світ України XIX - поч. ХХ століття: нові методологічні підходи

           Висвітлено історію роду Білозерських як соціокультурний феномен, що вивчено на засадах міждисциплінарності. Запропоновано нову версію ранньої історії роду. Наведено дві гіпотези його походження, що базуються на двох складових "іменної формули", висвітлено результати блазонування родового герба Білозерських. Внесено доповнення до родоводу на рівнях всіх поколінь обох гілок роду. Проаналізовано родинно-свояцько-дружні зв'язки у межах роду. З'ясовано особливу роль подружжя Кулішів в історії дослідженого роду. Здійснено спробу висвітлення його історії у гендерному ракурсі, визначено механізми впливу зовнішніх і внутрішньородинних чинників на зміну традиційних життєвих проектів відомих представниць роду Білозерських (Марії Боголюбцевої-Щербачової та її доньки Любові Яновської, трьох поколінь жінок родини Н.М.Білозерської-Забіли та М.Т.Симонова-Номиса). Досліджено маловідомий аспект діяльності П.О.Куліша - реалізацію його освітньо-культурницької програми на прикладі представників чоловічої статі роду.

 • Ляльковий світ хіна-мацурі як джерело дослідження японського традиційного костюма

           Розглянуто основні типи ляльок для хіна-мацурі, висвітлено особливості їх одягу, визначено можливі ракурси дослідження традиційних хіна як джерела вивчення японського костюму.

 • Концепція історичних систем в світ-системному аналізі: історико-соціологічний аспект

           Здійснено історико-соціологічне дослідження концепції історичних систем, яка є основою у світ-системному аналізі (ССА). З'ясовано її суть, базові теоретичні положення та методологічні настанови. Відзначено, що суть запропонованих ССА змін полягає у переосмисленні просторово-часових рамок аналізу найбільш гострих проблем сучасності, виокремленні нової одиниці суспільного розвитку, а також намаганні змінити спосіб її дослідження. Зауважено, що найбільш новаторським у ССА є реконцептуалізація соціальних змін у контексті соціальних тотальностей як одиниці аналізу, намагання історизувати суспільну науку, а також діалектичний синтез системного, логіко-теоретичного й історичного підходів, відродження теоретично обгрунтованого історичного дослідження великомасштабних соціальних систем.

© 2007-2019 vbs.com.ua