От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Комплексне лікування гострого і хронічного риніту : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.19 / Р.А. Свєтлєйший; АМН України; Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України". — К., 2009. — 22 с. — укp.

Коротко

Комплексне лікування гострого і хронічного риніту

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:10:28
Описание
         Обгрунтовано застосування препарату эРіносептэ в лікуванні хворих на гострий неспецифічний риніт (ГНР) і хронічний катаральний риніт (ХКР). Вперше запропоновано й обгрунтовано ефективний метод фармакотерапії хворих на ГНР і ХКР із застосуванням препарату "Ріносепт" в комбінації з протизапальним, муколітичним і антигістамінним препаратами. Доведено позитивний вплив препарату на слизову оболонку порожнини носа. Вперше проведено бактерологічні й імунологічні дослідження під час терапії ринітів препаратом "Ріносепт". Встановлено, що препарат "Ріносепт" має не тільки судинозвужуючий ефект, а також володіє антибактеріальними властивостями. Вперше експериментально на щурах і кролях доведено відсутність токсичного впливу та алергізуючих властивостей нового вітчизняного деконгестанта "Ріносепт", а також встановлено його високу біодоступність та пролонгованість впливу. Ожержано нові дані, що розширюють можливості лікування ГНР і ХКР. Вперше проведено порівняльну оцінку ефективності вітчизняних назальних деконгестантів - "Нафтазин" і "Ріносепт".
См. также:
 • Комплексне лікування гострого гематогенного остеоміеліта у дітей

           Досліджено питання поширеності, особливості перебігу гострого гематогенного остеомієліту та (ГГО) у дітей Житомирщини, вивчено стан імунологічної реактивності організму протягом всього періоду їх лікування в стаціонарі. Визначено клінічну ефективність застосування ліпосомальних препаратів. Встановлено, що ГГО має циклічність у збільшенні кількості хворих дітей через 8 - 9 років. У хворих із забруднених радіонуклідами зон спостережено зміни імунної відповіді на антигенне подразнення, зокрема, у разі слабкої дії - інтенсивна імунна відповідь і гавпаки.

 • Комплексне лікування гострого некротичного панкреатиту з використанням ентеральної терапії

           Вперше проаналізовано інформативність комплексного використання шкал оцінки тяжкості стану хворого та розроблено алгоритм діагностики гострого панкреатиту, скринінгу його некротичних форм і прогнозування гнійно-септичних ускладнень. Доведено доцільність застосування показників пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи, як об'єктивних критеріїв у диферційній діагностиці стерильних і інфікованих форм гострого некротичного панкреатиту. Уперше показано кореляцію ступеня вираженості синдрому ентеральної недостатності та частоти розвитку гнійно-септичних ускладнень гострого панкреатиту. Доведено ефективність ентеральної терапії та обгрунтовано доцільність її використання в комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит. З'ясовано показання до операції, обгрунтовано терміни її виконання з акцентом на дифереційований вибір технології як відкритих, так і малоінвазивних хірургічних втручань.

 • Комплексне лікування хронічного панкреатиту з використанням електромагнітного випромінювання надвисокої частоти і тіотріазоліну

           Наведено результати позитивного впливу елекромагнітного випромінювання надвисокої частоти та тіотріазоліну на патогенетичні ланки хронічного панкреатиту, а саме клітинний і гуморальний імунітет, перекисне окислення ліпідів та антиоксидантний захист. Обгрунтовано імунологічні та біохімічні критерії щодо їх застосування. Порівняно із загальноприйнятими методами лікування запропонована терапія сприяла більш повному і прискореному зворотньому розвитку основних клініко-лабораторних проявів загострення захворювання шляхом зменшення виразності імунних та метаболічних порушень і, як наслідок - скороченню терміну перебування хворого у стаціонарі з 24,6+-1,13 до 18,42+-0,71 ліжко-днів.

 • Клініко-імунологічна характеристика хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей та його комплексне лікування

           З використанням нового сучасного методу імуногістохімічних досліджень визначено вплив лікувальних засобів на стан їх локального імунітету. На підставі клініко-імунологічних показників доведено необхідність вибору способу комплексного лікування хронічного дифузного катарального гінгівіту з урахуванням стану локального імунітету слизової оболонки порожнини рота. Обгрунтовано та апробовано комплексну терапію хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей, що передбачає поєднане використання декасану та лісобакту, з метою запобігання прогресуванню захворювання.

 • Комплексне лікування хронічного травматичного та одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи із застосуванням послабленого геомагнітного поля

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 [Електронний ресурс] / О.Г. Мєщерякова; Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 1999. — 16 с. — укp.

 • Комплексне лікування суглобових захворювань (ревматоїдного артриту, остеоартрозу та хронічного подагричного поліартриту) із застосуванням голкорефлексотерапії

           Дисертацію присвячено апробації нових способів лікування ревматоїдного артриту, остеоартрозу та хронічного подагричного поліартриту з використанням голкорефлексотерапії. В результаті дослідження клінічної ефективності запропонованих методик голкорефлексотерапії при ревматоїдному артриті та хронічному подагричному поліартриті, які включають вплив на стандартні точки меридіанів, доведено доцільність застосування голкорефлексотерапії при цих захворюваннях з вираженою та високою активністю (2 та 3 ступені) та значними (2 та 3 стадії) рентгенологічними змінами в суглобах, а також пи остеоартрозі великих суглобів 2 та 3 стадії. Показано, що голкорефлексотерапія, проведена відповідно до розробленої методики, підвищує ефективність медикаментозного лікування важких форм цих захворювань в термін госпіталізації без збільшення побічних дій. Уточнено характер лікувальної дії голкорефлексотерапії та проведено порівняльну оцінку її ефективності при суглобових захворюваннях.

 • Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування хронічного запалення верхньощелепних пазух у хворих до та після аварії на Чорнобильській атомній електростанції

           Проведено порівняльний статистичний аналіз захворюваності та вивчення перебігу хронічних синуситів в населеннях Київської області за п'ятирічний період до та такий же час після аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році. Проведено порівняльну оцінку частоти захворюваності на хронічні верхньощелепні синусити за клінічними, патанатомічними ознаками, що дає змогу проводити диференційоване і комплексне лікування. На великому клінічному матеріалі доведено доцільність дренування верхньощелепних пазух при лікуванні ексудативних, змішаних форм верхньощелепних синуситів. Вивчено ефективність комплексного методу лікування, основним компонентом якого є дренування верхньощелепних пазух і застосування етіотропних та патогенетичних засобів методом 2-3 разового зрошення, введення їх шляхом фонофорезу. Проаналізовано вплив лінійно-поляризованого некогерентного світла на ефективність лікування деяких форм хронічних верхньощелепних синуситів (лампи "Біоптрон-2"), що прискорює виздоровлення.

 • Вплив гострого та хронічного стресу на вміст цинку в клітинах

           Дисертацію присвячено вивченню нейрогуморальних та клітинномолекулярних механізмів стресу. Вперше досліджено загальні закономірності змін вмісту цинку в клітинах за умов одноразових і багаторазових фізичних навантажень, іммобілізації та алкоголізації. У випадку гострого стресу концентрація цинку в клітинах підвищується, хронічного стресу - знижується. Накопичення цинку в клітинах відбувається також за умов введення адреналіну та преднізалону, а пілокарпін, навпаки, знижує вміст цього металу. Зміна вмісту секреторних гранул в панкреатичних інсуліноцитах та клітинах Панета базальних відділів кишкових крипт у випадку екстремального впливу відповідає зміні в них концентрації досліджуваного металу. Зниження вмісту цинку в клітинах гіпокампу хронічно алкоголізованих тварин супроводжується розвитком у них алкогольної мотивації.

 • Окислювальні та кон'югаційні реакції біотрансформації ксенобіотиків за умов гострого та хронічного запального процесу

           Досліджено стан системи біотрансформації ксенобіотиків за гострого запалення (введення ліпополісахариду Sh. Boydii) та хронічного автоімунного запалення (ад'ювантного артриту) у щурів та пацієнтів з негоспітальною пневмонією. Встановлено, що запальний процес викликає значне гальмування активності ізоформ цитохрому P450 (переважно P4502E1, 2C та 3A), UDP-глюкуронілтрансферази, фенолсульфотрансферази та глутатіон-S-трансферази, уповільнює елімінацію з організму щурів ацетаніліду, амідопірину та диклофенаку та підвищує анальгетичну дію, гастро- та нефротоксичність останнього. Виявлено, що депресія ферментів асоціюється з посиленням утворення активних форм кисню і оксиду азоту, накопиченням в мікросомальних мембранах печінки продуктів пероксидації ліпідів, зміною співвідношенян між фракціями фосфоліпідів, посиленням активності ксантиноксидази та оксидази D-амінокислот. Доведено, що інгібітори синтази оксиду азоту L-NAME та аміногуанідин попереджують пригнічення активності ферментів метаболізму ксенобіотиків. З'ясовано, що висока активність запального процесу у пацієнтів з пневмонією асоціюється з гальмуванням метаболічних перетворень диклофенаку натрію та парацетамолу. Встановлено, що ступінь затримки елімінації препаратів можна визначити за тяжкістю перебігу захворювання, виявлено його кореляцію з рівнем фактора некрозу пухлини-альфа, інтерлейкіну-6 і метаболітів оксиду азоту.

 • Вікові особливості нейрофізіологічних механізмів циклу неспання - сон у нормі і в умовах гострого та хронічного емоційних стресів

           Вивчено вплив емоційних стресів на структуру циклу неспання - сон у щурів у різні періоди онтогенезу. Показано, що в щурів 1-місячного віку структурна організація циклу неспання - сон, сформована під впливом гострого емоційного стресу, є стійкою до хронічної стрес-дії. Установлено, що в щурів 3-місячного віку ці процеси змінюються під впливом гострого емоційного стресу і є стійкими до хронічного стрес-впливу. У щурів 12-місячного віку зміни структури сну виявляються після гострого та хронічного стресів. У щурів 24-місячного віку сформована з віком структура циклу неспання - сон відображає стан стресу. У тварин усіх вікових груп стрес-впливи формують на електроенцефалограмі осередки судомної активності в щурів 1- та 3-місячного віку в гіпокампі та новій корі, 12-місячних щурів - у гіпокампі та гіпоталамусі, в 24-місячних тварин - у гіпокампі. Емоційні стреси призводять до артеріальної гіпертензії в щурів усіх вікових груп.

 • Клініко-біохімічні аспекти перебігу гострого та хронічного пієлонефриту у дітей та корекція порушень метаболізму у комплексному лікуванні

           На підставі вивчення вікових особливостей процесів вільнорадикального окиснення, перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантної системи (АОС) визначено клініко-біохімічні особливості активної стадії гострого пієлонефриту (ГПН) і хронічного пієлонефриту (ХПН) у дітей. Науково обгрунтовано доцільність використання препарату "Ліпін" у комплексному лікуванні дітей, хворих на ГПН і ХПН. Розроблено схеми його диференційного призначення з урахуванням віку, ступеня активності процесу та тривалості процесу у даних дітей. Доведено, що застосування ліпіну у комплексному лікуванні дітей, хворих на ГПН і ХПН, дозволяє досягти швидкого регресу клініко-лабораторної симптоматики та відновлення рівноваги між процесом ПОЛ та АОС.

 • Оптимізація хірургічного лікування гострого парапроктиту

  : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Дмитро Сергійович Гребенніков; Дніпропетровська держ. медична академія. — Д., 2009. — 19 с. — укp.

 • Особливості перебігу, діагностики та лікування гострого біліарного панкреатиту

           Досліджено особливості перебігу різних форм гострого біліарного панкреатиту (ГБП). Доведено, що виникнення органних дисфункцій та важкість захворювання залежать від дисбалансу між системною запальною та компенсаційною протизапальною відповіддю. Показано, що визначення АлАТ, білірубіну, лужної фосфатази за гострого панкреатиту дозволяє діагностувати його біліарну природу. Встановлено найбільшу інформаційну цінність ліпаза, трипсиноген-активуючого пептиду, інтерлейкіну-8 та мієлопероксидази (МПО) для раннього прогнозування важкості перебігу захворювання. Запропоновано діагностичну програму для виявлення ГБП та систему для визначення важкості перебігу патологічного процесу. Показано ефективність ендоскопічних втручань за ГБП. Визначено терміни, показання та обсяг лікувальних заходів. Патогенетично обгрунтовано методи консервативного лікування, сучасні ендоскопічні технології, а також показання щодо проведення хірургічних втручань. Показано, що впровадження запропонованих заходів дозволить зменшити кількість ускладнень та летальності.

 • Застосування лазероентеросорбції у комплексному консервативному лікування гострого панкреатиту

           Досліджено питання покращання лікування гострого панкреатиту. На підставі клінічного та лабораторного обстежень 152 хворих на гострий панкреатит виявлено зміни у системі регуляції агрегатного стану крові, які характеризуються хронометричною гіпо- або гіпоперкоагуляцією. Додаткове включення до комплексної консервативної терапії гострого панкреатиту ентеросорбенту "Ентеросгель" і лазерного опромінення крові та підшлункової залози супроводжується покращанням самопочуття, суттєвим зменшенням інтоксикації організму, нормалізацією агрегатного стану крові, скороченням термінів лікування. Визначено позитивну динаміку змін характеру коагуляційного гемостазу та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на гострий панкреатит після застосування лазерного випромінювання та ентеросгелю у консервативній терапії гострого панкреатиту. Обгрунтовано та розроблено метод комплексного консервативного лікування гострого панкреатиту з застосуванням лазероентеросорбції залежно від агрегатного стану крові. Запропонована методика лікування гострого панкреатиту є безпечною для хворих і не викликає ускладнень.

© 2007-2018 vbs.com.ua