От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Розробка енергозберігаючих модулів зрошення малоконтурних ділянок : Автореф. дис... канд. техн. наук: 06.01.02 / О.Ф. Пензев; УААН. Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Коротко

Розробка енергозберігаючих модулів зрошення малоконтурних ділянок

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:00:12

25,00

0,60

20,00

-

7,5

-

20,00

0,59

2666

0,85


У таблиці 4 прийнято такі позначення:

n – номер дощувальної насадки від початку консолі до її кінця; L – відстань від початку
консолі до насадки; Q – витрата води, яка проходить через поперечний переріз трубопровода консолі в
місці приєднання n-ної насадки; Нх – напір перед дросельним отвором n-ної насадки; dD - діаметр дросельного
отвору на n-ній насадці; dн – діаметр сопла n-ної насадки; 1 – коефіцієнт витрат дросельного отвору;
Нр – напір перед дощувальною насадкою; qф – фактична витрата насадки; н – коефіцієнт
витрат насадки.

У п’ятому розділі наведено опис конструкції і аналіз технології роботи розробленої і запатентованої
дощувальної машини ДМФ-75, яка має дві модифікації. Проведено виробничі дослідження розробленої дощувальної
машини при зрошенні малоконтурних ділянок, які показали відповідність агротехнічних показників нормативним
вимогам. Наприклад, середня інтенсивність дощу при витраті машини 15 л/с не перевищувала 0,91 мм/хв., при
витраті 20 л/с – 1,1 мм/хв. Середній діаметр крапель дощу знаходився в межах 0,7 – 0,85 мм. Коефіцієнт
рівномірності по Кристіансену дорівнював 71-72 при швидкості вітру до 3 – 4 м/с і 83 при швидкості вітру до
2,0 м/с.

Максимальна швидкість руху самохідного візка дощувальної машини дорівнювала 84 м/год при робочому тиску 0,2
МПа. Питомі витрати енергії модифікації машини ДМФ-75 з витратою води 20 л/с і вхідним напором 25 м при поливі
нормою 300 м3/га – 25,8 .

Проведено розрахунки економічної ефективності розробленої машини при зрошенні малоконтурних ділянок площею 15
га. За базу порівняння було прийнято закордонну машину “Bauer” 85 ТХ PIus і вітчизняний дощувальний агрегат
ДДА-100МА, який може зрошувати за сезон 100-120 га, але внаслідок відсутності мобільної техніки
використовується в господарствах для зрошення малоконтурних ділянок. При цьому враховувалися експлуатаційні
витрати на енергоносії та капітальні витрати на придбання дощувальної техніки.

У результаті визначено річний економічний ефект від використання розробленої дощувальної техніки, який
становить 8952,7 грн порівняно з агрегатом ДДА-100МА і 8699,2 грн порівняно з
машиною фірми

“Bauer” 85 ТХ PIus.

ВИСНОВКИ


1. Аналіз проведених досліджень, направлених на зниження витрат енергії і води при поливі та підвищення
екологічної надійності зрошувальних систем, показав, що недостатньо вивчені питання оптимізації зрошення на
малоконтурних ділянках, але в умовах реформування сільськогосподарського виробництва актуальні в Україні і
потребують подальшого вивчення.

2. Визначено необхідність і напрями створення в Україні модулів зрошення площею до 15 га, які передбачають
зниження енергоємності поливу порівняно з існуючими машинами фронтальної дії “Дніпро”, ДДА-100МА і машинами
шлангобарабанного типу.

4. Дослідження різних типів дощувальних насадок і апаратів на машинах “Фрегат”, “Кубань”, ДДА-100МА в різних
умовах експлуатації дало змогу визначити перспективність використання на мобільних дощувальних машинах
удосконалених конструкцій короткоструминних насадок діаметром сопла 5,5-7,5 мм, середній діаметр крапель
дощу яких змінюється від 0,42 до 0,82 мм, витрата 0,35 – 0,96 л/с і середньоструминних дощувальних апаратів
діаметром сопла 2,0 – 4,0 мм, середній діаметр крапель дощу яких змінюється від 0,4 до 1,44 мм, витрата 0,06 –
0,46 л/с.

5. Проведено оптимізацію параметрів модулів зрошення площею до 15 га. Визначено оптимальні значення
довжин і діаметрів різних типів магістральних і розподільних трубопроводів при витратах води до 12 л/с і
заданій втраті напору води по довжині трубопроводів 20 м.

6. Найменші витрати енергії на полив можна отримати за допомогою схеми модуля зрошення з чотирма полями
загальною площею 14 га, яка має такі параметри:

- питомі сезонні витрати енергії на полив 400 ;

- максимальна витрата води 9,5 л/с;

- ширина смуги дощу мобільної машини – 90 м;

- діаметр магістрального трубопроводу – 0,125 м;

- діаметр розподільного трубопроводу 0,08 м;

- максимальні втрати напору 20 м.

7. Розроблено конструкцію мобільної дощувальної машини фронтальної дії з гідравлічним приводом шириною смуги
дощу 75 м і витратами води 7,7 л/с, 15 л/с ,20 л/с, яка може бути базовою модифікацією і
перспективна для використання на модулях зрошення площею до 15 га.

8. Проведено дослідження у виробничих умовах основних агротехнічних показників розробленої дощувальної машини
ДМФ-75. Визначено, що коефіцієнт рівномірності поливу по Кристіансену при швидкості вітру 2-3 м/с становить
83, максимальна швидкість руху машини 72 м/год при тиску на вході 0,18 МПа, енергоємність поливу при нормі
300 м3/га і витраті машини 7,7 л/с – 26,2

9. Ефективність використання розробленої дощувальної машини становить 8952,7 грн порівняно з машиною
ДДА-100МА і 8699,2 грн порівняно з шлангобарабанною машиною фірми “Bauer”.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Брошури


1.Машини і установки дощувальні. Програми, методи випробувань і оцінок. ВНД 33-4.3-01.98. Введено 20.02.98. –
Гринь Ю.І. – науковий керівник; виконавці: Хруслов М.Ф., Шевченко О.В., Калантиренко І.І., Штангей А.І.,
Лось М.Д., Маслович К.К., Теплицька О.П., Музика О.П., Гамрецький І.А., Токарев В.В., Пензев O.Ф.,
Черепанов В.С., Лях М.А. – К: Держводгосп, 1998. – 139 с.

2.Правила проектування й експлуатації внутрішньогосподарської зрошувальної мережі з використанням
низьконапірних і низькоінтенсивних машин ДМУ “Фрегат”. ВНД 33-2.3-02-2000. Затверджено Держводгоспом України
25.05.2000. – Гринь Ю.І. – науковий керівник, виконавці: Гамрецький І.А., Лях М.А., Музика О.П., Токарев
В.В., Вельбік А.Г., Гнатюк Ю.К., Куземко І.П., Лелявський В.В., Чхалов В.В., Де’мянюк О.С., Пензев
О.Ф., Штангей А.І. – К., 2000. – 43 с.

3. Рекомендації по зменшенню питомих витрат електроенергії в комплексі “ насосна станція–зрошувальна
мережа–дощувальна машина”.

ВНД 33-3.3.-04-2001. // Гринь Ю.І.- науковий керівник, виконавці: Черепанов В.С., Пензев О.Ф., Куделя М,А.,
Гамрецький І.А., Лелявська Л.Б., Штангей А.І., Токарев В.В., Вельбік А.Г., Есаулов В.П., Лях М.А., Івженко
Ю.С., Музика О.П., Манілов А.М. – К., 2001. –47 с.


Статті у фахових виданнях


1. Гринь Ю.І., Пензев О.Ф.,.Токарев В.В, Дем’янюк О.С.. Дощувальна машина для зрошення малоконтурних ділянок.
// Меліорація і водне господарство. – 2000. – Вип.87. – С.165-171.

См. также:
 • Розробка технічних засобів і принципових схем зрошення малоконтурних ділянок

           Вперше науково обгрунтовано та реалізовано принципові схеми комплексного використання пересувних комплектів зрошення на малоконтурних ділянках і на масивах зрошення з сучасними широкозахватними дощувальними машинами з метою збільшення коефіцієнта земельного використання. Обгрунтовано оптимальні напірно-витратні параметри мобільних енергоджерел для дощувальних установок на основі економії витрати пального. Визначено силові та швидкісні характеристики удосконалених конструкцій гідроприводів малогабаритних шлангобарабанних установок. Досліджено витратні характеристики й інтенсивність дощу удосконалених конструкцій дощувальних насадок кругової дії, які запропоновано використовувати на шлангобарабанних дощувальних установках. Визначено оптимальні конструктивні параметри та досліджено за виробничих умов агротехнічні показники розроблених мобільних дощувальних установок для зрошення малоконтурних ділянок.

 • Розробка технології високонадійних термоелектричних модулів Пельтьє на основі кристалів твердих розчинів Bi - Te - Se - Sb

           Наведено результати розробки технології високонадійних термоелектричних модулів Пельтьє (ТЕМ) на основі кристалів твердих розчинів Bi - Te - Se - Sb. Оцінено міцнісні параметри ТЕМ за їх однобічного защемлення. Проведено випробування ТЕМ, створених з застосуванням наведених технологій, стосовно стійкості до механічних і кліматичних факторів. Досягнуто 12 000 год. напрацювання у неперервному та 3 000 год. у циклічному режимах. На базі цих ТЕМ створено прилади та пристрої.

 • Розробка енергозберігаючих технологій утримання м'ясної худоби в Одеській області

           Вперше вивчено у порівнянні технології утримання м'ясної худоби південної м'ясної породи причорноморського та таврійського типів. Досліджено особливості цілорічної пасовищної системи утримання тварин південної м'ясної породи, їх адаптаційні реакції, стресостійкість і резистентність. Розроблено енергоощадну технологію утримання м'ясної худоби на півдні України.

 • Розробка енергозберігаючих прийомів закладання виноградників та виробництва садивного матеріалу винограду

  : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 [Електронний ресурс] / Віктор Миколайович Костенко; УААН; Національний науковий центр "Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова". — О., 2005. — 22 с. — укp.

 • Розробка елементів технології вирощування нуту, гороху, чини і сочевиці в умовах зрошення в Центральному степу Криму

           Вивчено елементи технології вирощування, зокрема, способи посіву, норми висіву, а також інокуляції насіння різних сортів нуту, гороху, чини, сочевиці активними штамами бульбочкових бактерій. Встановлено комплементарність взаємодії різних сортів нуту та гороху з певними штамами даних бактерій. Доведено високу ефективність передпосівної нітрагінізації насіння нуту, гороху, чини і сочевиці. Вперше за умов Центрального степу Криму встановлено можливість одержання високих урожаїв даних бобових культур у разі інокуляції їх насіння активними штамами специфічних бульбочкових бактерій.

 • Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

           Розроблено напрями інтенсифікації польового кормовиробництва на засадах ефективного використання зрошуваних земель, створення однорічних агроценозів та підвищення їх продуктивності у проміжних посівах за умов застосування комплексу агротехнологічних заходів з метою збільшення виробництва кормів, покращення їх якості та раціонального використання біокліматичного потенціалу й вегетаційного періоду у степовій зоні України. Установлено закономірності росту й розвитку кормових культур, особливості формування адаптованих до умов зрошення агроценозів та продуктивності посівів і якості корму залежно від технологічних прийомів, зокрема, добору видового складу з використанням високопродуктивних сортів і гібридів, оптимізації строків та способів сівби, норм висіву компонентів у сумішках, рівня мінерального живлення та вологозабезпечення. Розроблено моделі взаємозв'язку продуктивності посівів кормових культур та їх сумішок з високобілковими компонентами за умов конвеєрного виробництва кормів на зрошуваних землях.

 • Структурно-функціональні алгоритми проектування процедур діагностування цифрових модулів

           Досліджуються питання проектування алгоритмів аналізу цифрових структур для побудови безумовних і умовних процедур діагностування. Для мінімізації матеріальних і тимчасових витрат відновлення працездатності цифрових об'єктів спільно використовуються алгоритми безумовного і умовного діагностування несправностей. Базовою інформацією є багатозначні таблиці несправностей, структура об'єкта діагностування, еталонні сигнатури. Запропоновані алгоритми реалізовані у вигляді програмних засобів проектування багатозначних таблиць несправностей, умовних і безумовних процедур діагностування константних несправностей і мікродефектів.

 • Стратегія подальшого розвитку Києва: локалізація функціональних модулів, або майбутнє історичної спадщини

           Запропоновано цілісну концепцію розміщення та формування громадських Сіті-центрів в структурі великого міста. Реалізацію концепції показана на прикладі виконаного конкурсного проекту, що отримав першу премію, на Рибальському острові в м. Києві.

 • Наукове обгрунтування параметрів функціональних модулів обладнання для пакування в'язких харчових продуктів у споживчу тару

           Проаналізовано конструкції функціональних модулів обладнання для пакування в'язких харчових продуктів у споживчу тару та методики розрахунку їх елементів. Установлено відсутність наукового обгрунтування визначення раціональних параметрів функціональних модулів обладнання завдяки складності технологічної топології процесу, його багатовимірності за кількістю складових елементів та за кількістю функцій, внаслідок високого ступеня взаємозв'язку та параметричного взаємовпливу. Розроблено математичну модель руху внутрішньомашинної транспортної системи, яка переміщує споживчі упаковки за коловою траєкторією, а також модель операції дозування в'язких харчових продуктів поршневим дозатором. Визначено характер впливу на процес дозування геометричних парамерів насадок дозувального пристрою. Досліджено характер залежності точності дозування в'язких харчових продуктів від геометричних параметрів елементів дозатора. Розроблено методи: вибору раціональних параметрів модуля внутрішньомашинного переміщення тари, визначення залежності зусилля виділення одиничної спорживчої тари від кількості одиниць упаковок у стопі. Експериментально підтверджено адекватність розроблених математичних моделей і проведених теоретичних досліджень реальним процесам.

 • Особливості архітектурного опорядження енергозберігаючих огороджуючих конструкцій будівель

  [Електронний ресурс] / В.В. Самойлович // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 288-294. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

 • Методика контролю технічного стану аналогових модулів радіоелектронних засобів озброєння на місці їх зберігання з використанням параімпульсного методу діагностування

           Розроблено параімпульсний метод контролю технічного стану аналогових модулів (АМ) радіоелектронних засобів озброєння. Обгрунтовано, що як діагностичний параметр доцільно використовувати значення напруги, яка вимірюється на додатковому опорі АМ за умов подачі його на вхід різнополярних імпульсів. Доведено, що за умов вимірювання даного діагностичного параметра виконуються вимоги прояву та транспортування будь-якого дефекту в контрольній точці, розташованій на опорі. Розроблено діагностичну модель (ДМ) аналогового модуля з використанням передавальних функцій за різнополярної вхідної інформації, яка дозволяє здійснити його повну елементарну перевірку. Запропоновано методику контролю технічного стану АМ на базі параімпульсного методу діагностування радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) на місці їх зберігання, діагностичної моделі АМ і нової методики побудови перевіряючих тестів.

 • Інтенсифікація процесів взаємодії обертових потоків в енергозберігаючих технологіях теплоенергетики

           Теоретично обгрунтовано технічну можливість створення системи децентралізованого вироблення тепла на основі взаємодіючих обертових потоків, в елементах якої аеродинамічна обстановка є змінюваною, що дозволяє суттєво підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. Виявлено, що причиною знищення пульсацій процесуючого вихрового ядра (ПВЯ) є його перехід від обертання як твердого тіла до обертання за законом вільного вихору, що супроводжується розширенням вихрового ядра на декілька ядер, прецесуючих з меншою інтенсивністю. Одержано аналітичні залежності для визначення сили, яка індукується ПВЯ в обертовому потоці газу за наявності зворотних струмів, швидкості у закрученому потоці від процесії вихрового ядра, часу, коефіцієнта в'язкості та частоти обертання потоку і залежність ступеня крутки потоку газу від частоти коливань ПВЯ, витрати газу та конструктивних параметрів за умов стійкості закрученого потоку газу. Розроблено теоретичні моделі різних типів взаємодії обертових газових струменів за наявності зони зворотних струмів і з урахуванням впливу на результуючий потік ПВЯ. Запропоновано способи інтенсифікації передачі тепла в камерах згоряння, локалізації теплового факела під час зварювання у захисному газі, плазменно-духового різання, конструкції пристрою для викиду газів, пилогазоприймача, скрубера, апарата для очищення повітря, батарейного циклона.

 • Обгрунтування енергозберігаючих режимів роботи силового електрообладнання малогабаритних комбікормових агрегатів

           На підставі аналізу процесу перетворення та використання електричної енергії в силовому електрообладнанні малогабаритних комбікормових агрегатів визначено режими роботи, які дають змогу знизити витрати електричної енергії щодо процесу виробництва комбікорму, для аналізу яких одержано теоретичну модель, що має екстремальний характер. Проведено експериментальні дослідження залежності питомих витрат електричної енергії на процес багатокомпонентного подрібнення, як найбільше енергоємної операції, від фізико-механічних властивостей компонентів, ступеня завантаження та частоти обертання ротора дробарки. Визначено узагальнений критерій керування, на базі якого запропоновано енергоощаджувальну систему керування малогабаритними комбікормовими агрегатами. Розроблено алгоритм керування, технічні та програмні засоби, які дають змогу забезпечити енергоощаджувальні режими роботи силового електрообладнання та рекомендації щодо застосування енергоощаджувальних заходів у процесі виробництва комбікормів.

 • Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство

           Вперше запропоновано комплексний підхід та розроблено практичні рекомендації з визначення ефективності економічної мотивації впровадження енергозберігальних технологій у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ). Проведено теоретичне обгрунтування сутності та структури економічного механізму мотивації впровадження енергозберігальних технологій у ЖКГ регіону, розроблено методичні підходи до аналізу резервів економії енергоресурсів під час утримання та експлуатації житлового фонду. Вдосконалено систему показників енергозбереження з обгрунтуванням та розрахунками енергоємності, енерговіддачі й енергозбереження. Наведено методичні підходи до визначення якості житлово-комунальних послуг за урахування результатів впровадження енергозберігальних технологій, які підвищують соціально-економічну ефективність функціонування ЖКГ і впливають на комфортність життєдіяльності домогосподарств.

© 2007-2019 vbs.com.ua