От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Знайдено документiв:        2736

Коротко

Знайдено документiв:        2736

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:16:07

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка


Одинцова Валентина Анатоліївна

УДК 581.1:632.111.52]:634.21(477.7)


ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ НАСАДЖЕНЬ АБРИКОСА ВІД ВЕСНЯНИХ ПРИМОРОЗКІВ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ03.00.12 – фізіологія рослин


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2004

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Нікітському ботанічному саду –

Національному науковому центрі Української академії аграрних наук


Науковий керівник: доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

Ільницький Олег Антонович,

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр УААН,

провідний науковий співробітник відділу фізіології та репродуктивної біологіїОфіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор

Силаєва Алла Михайлівна,

Інститут садівництва Української академії аграрних наук,

завідувач відділу фізіології рослин та біотехнологічних дослідженькандидат біологічних наук, доцент

Кожукало Валентина Євгенівна,

Національний аграрний університет,

доцент кафедри фізіології рослин, вірусології та біотехнологіїПровідна установа:Таврійський національний університет

iм. В.I. Вернадського Міністерства освіти і науки України, м. Сімферополь
Захист відбудеться “26” квітня 2004 р. о “1400” годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 у Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03127, м. Київ,

пр. Академіка Глушкова 2, корпус 12 (біологічний факультет), ауд. 433.Поштова адреса: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 60,

Спецрада Д 26.001.24, біологічний факультет. .


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського

національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “_15__” травня 2004 р.

См. также:
© 2007-2018 vbs.com.ua