Table './linksdircom/links' is marked as crashed and should be repaired
Скачать
От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Название

Коротко

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено


Дата сівби

Урожайність, кг/га

Лабораторна схожість,%

Енергія проростання, %

Маса 1000 насінин, г

Фракційна структура насіння, %


1,2-1,5 мм

1,6-2,0 мм

> 2 мм

30.04

660

79,2

76,2

4,0

3,5

82,0

14,5

10.05

720

79,4

75,6

4,2

3,5

84,5

12,0

20.05

770

78,8

75,1

4,5

3,5

82,5

14,0

30.05

720

72,2

68,6

4,2

5,0

83,5

11,5

10.06

550

65,5

67,2

3,9

5,5

81,0

7,5

НІР05

26
Нами також встановлено, що застосування касетного способу вирощування розсади, в середньому за 1993-1995 рр.
сприяло підвищенню врожайності маточників до 90,4 т/га, при їх товарності 90,1%, що на 10,2 т/га та 6,8%
більше, порівняно з контролем (розсада вирощена в холодному розсаднику). При цьому, в період вегетації,
ураженість рослин слизовим бактеріозом знизилась у 1,8, а судинним – у 1,4 рази, порівняно з контролем і в 1,6
та 1,9 рази – з безрозсадним способом. За період зберігання ураженість маточників, вирощених з касетної
розсади, слизовим бактеріозом знизилась у 1,4 рази, порівняно з контролем та знаходилась на рівні
безрозсадного способу, а судинним – знизилась відповідно у 1,5 і 1,3 рази. Маточники, розсаду яких вирощували
в касетах, сприяли одержанню більш здорових насінників із ураженням хворобами 9,8% проти 15,2% у контролі. Це
сприяло зменшенню випадів у 1,6 рази та підвищенню насіннєвої продуктивності рослин і якості насіння.
Урожайність насіння при цьому на 60,0 кг/га перевищувала контроль. Отже строки сівби та садіння розсади і
способи вирощування її суттєво впливали на вихід стандартних маточників, їх ураженість хворобами та насіннєву
продуктивність рослин і якість насіння. Найбільш здорові маточники з максимальною насіннєвою продуктивністю
рослин та високою якістю насіння капусти сорту Ліка нами одержано за сівби його у зоні Полісся 20 травня,
садіння розсади – 27 червня і застосуванні касетного способу вирощування.

Передзбиральне підрізання кореневої системи маточників, застосування десикантів і регуляторів росту в
насінництві капусти білоголової. У Поліссі на дослідній станції „Маяк” протягом 1997-2000 рр. досліджено вплив
передзбирального підрізання маточників на їх урожай, товарність, лежкість і насіннєву продуктивність та якість
насіння капусти білоголової. Встановлено, що підрізання кореневої системи на глибині 12-14 см за 30 днів до
збирання капусти зменшувало масу рослин на 0,2 кг, за 20 – на 0,5, а за 10 днів – на 0,4 кг, порівняно з
контролем і сприяло формуванню маточників середніх розмірів (1,5-1,8 кг). Аналогічні дані одержані нами за
підрізання кореневої системи на глибині 16-18 см. Маса головки маточників змінювалась в основному за рахунок
зменшення їх діаметру, висота – залишалася такою ж або навіть збільшувалася. Збільшення середньої маси рослин
і діаметра головок капусти сприяло отриманню найвищої – 64,9 – 71,6 т/га врожайності маточників у контролі
(без підрізання кореневої системи). Застосування передзбирального підрізання зменшувало врожайність маточників
залежно від терміну його проведення: за 30 днів – на 7,0 – 10,2 т/га, за 20 – на 10,1-12,2 і за 10 днів – на
7,5 -8,5 т/га відповідно. Вихід стандартних маточників складав 80,3 – 80,8%, у контролі – 86,7%. За період
зберігання краще за інших (90,2% проти 86,6% у контролі) зберігались маточники кореневу систему яких підрізали
на глибині 16-18 см за 10 днів до їх збирання.

Урожайність насіння різко коливалася за роками вирощування. Найбільш сприятливим був 1999 рік. Максимальна
врожайність (16,2 ц/га) отримана нами за підрізання кореневої системи маточників за 10 днів до їх збирання на
глибині 16-18 см (приріст до контролю – 32,8%). За несприятливих погодних умов 2000 року таке підрізання
кореневої системи маточників сприяло підвищенню врожайності насіння капусти на 17,1%, порівняно з контролем.
Середня врожайність насіння за 1998-2000 рр. у контролі становила 720 кг/га. За підрізання кореневої системи
маточників на глибині 12-14 і 16-18 см за 30 днів до їх збирання врожайність насіння змінювалась не суттєво і

См. также:
    © 2007-2019 vbs.com.ua