От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Розробка і клінічне обгрунтування застосування індивідуальних зубоясневих запобіжників з матеріалу "Боксил-Екстра" : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / В.Г. Томілін; Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2005. — 20 с. — укp.

Коротко

Розробка і клінічне обгрунтування застосування індивідуальних зубоясневих запобіжників з матеріалу "Боксил-Екстра"

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 05:42:47

Українська медична стоматологічна АКАДЕМІЯ

томілін ВЯЧЕСЛАВ геннадійович


УДК: 616.311.2±616.314] – 76:678:796.83
РОЗРОБКА І КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗУБОЯСНЕВИХ

ЗАПОБІЖНИКІВ З МАТЕРІАЛУ “БОКСИЛ-Екстра”


14.01.22 – стоматологія


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Полтава – 2005


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України (ректор – доктор медичних наук,
професор Лісовий Володимир Миколайович).

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

ГОЛІК Віктор Павлович,

Харківський державний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри ортопедичної стоматології


Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

ГРИЗОДУБ Василь Іванович,

Харківська медична академія післядипломної

освіти МОЗ України, завідувач кафедри

ортопедичної стоматології та ортодонтії;


доктор медичних наук, професор

ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович,

Київська медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач

кафедри стоматології.


Провідна установа: Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, відділ ортопедичної стоматології та
матеріалознавства.


Захист дисертації відбудеться „ _31_”__січня______2006 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії (36024, м. Полтава, вул. Шевченка,
23).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії за
адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Автореферат, розісланий „ _17_”_грудня___2005 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01,

доктор медичних наук, професор Дев'яткіна Т.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Одним із обов'язкових засобів профілактики щелепно-лицьового травматизму є індивідуальний
зубоясневий запобіжник (ІЗЯЗ), що амортизує удари, сила яких могла б призвести до травмування губ, ясен,
язика, слизової оболонки порожнини рота, альвеолярного відростка щелеп, зубів, скронево-нижньощелепного
суглоба. Правильно виготовлений ІЗЯЗ знижує небезпеку ушкоджень шиї, струсу головного мозку,
внутрішньомозкових крововиливів, ушкоджень ЦНС і смертельно небезпечних травм. Частота виникнення травм
щелепно-лицьової ділянки має значно більш низькі показники в осіб, що використовують ІЗЯЗ під час тренувань і
змагань у різних видах спорту (Ray P.Padilla, Alan L.Feisenfeld., 1999; C.R.Labella, B.W.Smith, A.Sigurdsson,
2002).

Через середню та малу платоспроможність молоді спортсмени вимушені використовувати дешеві конструкційні
термопластичні матеріали, які дозволяють виготовляти ІЗЯЗ самостійно в домашніх умовах, без урахування
індивідуальних особливостей конструювання. Виготовлені в такий спосіб ІЗЯЗ не відповідають професійним вимогам
і не мають високої протитравматичної ефективності. Такі запобіжники накривають зубний ряд верхньої щелепи
частково та не мають вестибулярного валика. Ці види запобіжників дуже дешеві, але зі спортивно-лікарської
точки зору не повинні застосовуватися, оскільки не забезпечують достатній захист. Недоліками такого виду
запобіжників є невиправдана товщина, громіздкість і дискомфорт. Фіксація подібних запобіжників набагато гірша,
ніж індивідуальних, вони швидко розтягуються, мають незадовільні протитравматичні властивості та короткий
термін придатності (K.A.Schaper, 1961; M.M.Blackburn, 1964).

Останнім вітчизняним конструкційним матеріалом, який застосовувався для виготовлення ІЗЯЗ, був “Боксил”
(Н.Б.Жирулі, А.П.Воронов, 1973). У недавньому минулому цей матеріал, який виготовляло АТ “СТОМА” м. Харкова,
був знятий з виробництва через відсутність сировини. Виготовлення ІЗЯЗ останнім часом проводилось із
використанням закордонного конструкційного матеріалу “Біопласт” (Німеччина), який має дуже високу
собівартість. Тому актуальним завданням дослідження була розробка нового вітчизняного матеріалу, що мав би
низьку собівартість, зручну технологію виготовлення, високі захисні властивості, був еластичним, мав би гарну
адгезією до тканин протезного ложа, а також функціонально обґрунтовану методику виготовлення та клінічного
застосування індивідуальних зубоясневих запобіжників.

См. также:
 • Розробка та обгрунтування застосування вітчизняного фторвміщуючого герметика "Денталекс-11Ф" (лабораторно-клінічне дослідження)

           Дисертацію присвячено проблемі профілактики фісурного карієсу зубів. Розроблено новий вітчизняний фторвміщуючий герметик "Денталекс-11Ф" з посиленими міцними характеристиками. Встановлені високі ретенційні властивості зазначеного складу. Після застосування герметика "Денталекс-11Ф" зменшується адсорбція мікроорганізмів на поверхні оброблених зубів. У клініці оцінена ефективність використання герметика "Денталекс-11Ф" щодо збереження та редукції фісурного карієсу. Розроблено новий спосіб профілактики фісурного карієсу та доведено його високу карієспрофілактичну ефективність.

 • Клініко-експериментальне обгрунтування застосування шовного матеріалу, імпрегованого декаметоксином

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 [Електронний ресурс] / Оксана Аркадіївна Моравська; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2005. — 22 с. — укp.

 • Клініко-лабораторна оцінка і обгрунтування клінічного застосування нового вітчизняного альгінатного відбиткового матеріалу "Стомальгін-04"

           Розроблено новий вітчизняний безпиловий альгінатний матеріал "Стомальгін-04" для одержання анатомічних відбитків. Вивчено фізико-механічні та технологічні властивості альгінатного відбиткового матеріалу (АВМ) "Стомальгін-04" та запропоновано методику оцінки й універсальну класифікацію АМВ за узагальненим показником технологічної якості. Комплексно досліджено фактори, які визначають розмірну точність гіпсових моделей, відлитих з відбитків, виготовлених з альгінатних матеріалів, і розроблено стандартизовану за критеріями ISO-1563 систему оцінки якості стоматологічних відбитків з різних АВМ з урахуванням розмірної точності зубних протезів. Вивчено закономірності первинної (усадки матеріалу) та вторинної (розширення гіпсу) зміни розмірної точності гіпсової моделі у їх системному взаємозв'язку. Обгрунтовано оптимальні технологічні варіанти клінічного застосування АВМ і марки гіпсу для виливки моделей. Уперше застосовано АВМ "Стомальгін-04" під час виготовлення знімних конструкцій зубних протезів з урахуванням розмірної точності опорних елементів, а також анатомічних особливостей альвеолярного відростка.

 • Експериментально-клінічне обгрунтування застосування лецитин-антиоксидантного комплексу при лікуванні генералізованого пародонтиту

           Створено "фосфоліпазну" модель пародонтиту. Запропоновано спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту з застосуванням нової композиції на основі лецитину (фосфатидилхоліну) в поєднанні з біоантиоксидантами (токоферолацетатом, каротином і аскорбінової кислоти) - лецитин-антиоксидантного комплексу. Застосування оригінального комплексу ліквідує запалення, нормалізує гомеостаз порожнини рота, знижує рівень ПОЛ і протеолітичну активність ротової рідини, сприяє функціональній та органічній стабілізації мембранних структур клітин, зменшує напруженість клітинних і гуморальних факторів місцевого імунітету порожнини рота, підвищує ефективність і скорочує терміни лікування, що призводить до довготривалої ремісії.

 • Експериментально-клінічне обгрунтування застосування аутофібринової клейової композиції при реконструктивно-відновних операціях на вусі

           Дисертація присвячена проблемі обгрунтування застосування полімерів фібрину при реконструктивно-відновних операціях на вусі у хворих на хронічний гнійний середній отит. Вперше розроблений склад, методика отримання та застосування в клініці при реконструктивно-відновних операціях на вусі клейової композиції з крові пацієнта. Вивчені її біохімічні, мікробіологічні та адгезивні властивості. Введені до композиції антибіотик та лізоцим зберігають свою активність, не порушуючи властивостей основи композиції (фібриногену і тромбіну). Доведено, що стерилізація композиції гама-опроміненням не порушує її основних властивостей. В експерименті на піддослідних тваринах доведено, що морфологічні процеси відновлення барабанної перетинки із застосуванням АФКК проходять у більш ранні терміни, ніж у контролі. Клінічні дослідження, проведені при лікуванні 164 хворих на хронічний гнійний середній отит, дозволили встановити, що результати операцій із застосуванням АФКК та фібринового клею "Tissucol" кращі, ніж у контрольній групі спостережень. Застосування фібринових полімерів дозволило зменшити ризик післяопераційних ускладнень, забезпечити більш стійкі морфологічні та функціональні результати у віддаленому періоді після реконструктивно-відновних операцій на вусі.

 • Патогенетичне обгрунтування застосування тренталу та тіотриазоліну при лікуванні гострого панкреатиту (експериментально-клінічне дослідження)

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / І.І. Фомочкін; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 1999. — 20 с. — укp.

 • Застосування кальцій-фосфатних керамік та їх композитів при ендосальній дентальній імплантації (експериментально-клінічне обгрунтування)

           Вивчено застосування вітчизняної кальцій-фосфатної кераміки "КЕРГАП" для дентальних імплантатів з градієнтним біоактивним покриттям та композицій на її основі зі зв'язувальними субстанціями - хондроітинсульфат, фібриновий клей "Біоадгезив", йоддицерин. Всебічними експериментальними дослідженнями доведено, що навколо імплантатів з градієнтним біоактивним покриттям прискорюється утворення зрілої кісткової тканини, з відсутністю занурювання епітелію між матеріалом покриття та кісткою. На межі біоактивне керамічне покриття - кістка, завдяки активному перебігу клітинно-опосередкованих процесів, перебудові кісткової тканини та реорганізації керамічного матеріалу, утворено "зв'язувальну реактивну зону". Обгрунтовано функціональну ефективність дентальної імплантації та контурної пластики альвеолярного гребеня в поєднанні з використанням бар'єрних мембран і селективним застосуванням остеопластичних композицій з заданими властивостями, що забезпечує функціональну надійність віддалених результатів імплантації та наступного ортопедичного лікування.

 • Розробка і обгрунтування способів формування та захисту анастомозів в абдомінальній хірургії (Експериментально-клінічне дослідження)

           Дисертація присвячена проблемам розробки фізіологічних і надійних способів формування анастомозів, а також їх захисту і вибору шовного матеріалу при оперативних втручаннях на порожнистих органах травного каналу. На основі експериментальних досліджень, проведених за допомогою гідропресії, рентгенографії, біохімічних, бактеріологічних та морфологічних методів дослідження на 779 лабораторних тваринах показані переваги розроблених однорядних швів у порівнянні з дворядними. Особливо ці переваги відчутні під час формування анастомозів з застосуванням прецизійної техніки з елементами мікрохірургії. Проведена порівняльна морфологічна оцінка перебігу процесів репаративної регенерації в ділянці анастомозів, сформованих з використанням імпортних синтетичних розсмоктувальних і мікрохірургічних атравматичних шовних матеріалів - дексону, вікрилу, полідіоксанону вірджин сілку, пролєну і першими вітчизняними шовними матеріалами - окцелоном і металатравмом. Обгрунтована недоцільність застосування шовку в хірургії позапечінкових проток. Доповнені відомості щодо причин виникнення неспроможності швів анастомозів. Розроблені способи захисту кишкових і жовчно-кишкових анастомозів. Показані перспективи застосування фібринового клею. Доведені переваги подвійного захисту товстокишкових анастомозів. Позитивні результати впровадження розроблених методів і матеріалів у клініку під час лікування 177 хворих підтвердили дані, отримані в експерименті.

 • Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування засобів репаративної терапії на основі фосфоліпідів молока при ентеропатології телят

           Наведено результати комплесних молекулярно-біологічних, біохімічних, електронно-мікроскопічних і клінічних досліджень (in vivo та in vitro) біологічної та клінічної ефективності фосфоліпідів молока та можливості їх застосування для лікування неонатальної ентеропатології новонароджених телят. Встановлено проліферативний (репаративний) ефект фосфоліпідів молока. Показано їх вплив на ультраструктуру та функціональну активність епітеліоцитів кишечнику, печінки та нирок, прискорення відновлення обміну ліпідів, білків, вуглеводів, жиророзчинних вітамінів A та E, мінеральних речовин, нормалізацію кислотно-лужного стану й електролітного балансу, а також антиоксидантний, протизапальний, протиатерогенний, жовчогінний, протианемічний і стимулювальний ефекти за наявності неонатальної ентеропатології телят. Розроблено біологічно активну домішку (БАД) репаративної дії на основі фосфоліпідів молока, застосування якої сприяє зменшенню тяжкості та тривалості перебігу захворювання, запобігає виникненню ускладень та рецидивів і значно підвищує ефективність реабілітаційних заходів. На підставі одержаних експериментальних результатів фосфоліпідовмісну БАД FLP-MD репаративної дії, розроблену на основі природної, екологічно безпечної сировини, рекомендовано використовувати для проведення ендоекологічної реабілітації організму новонароджених телят. Показано, що використання запропонованої БАД сприяє продовженню репаративного ефекту в наступних поколіннях реабілітованих тварин, а також збереженню поголів'я молодняка великої рогатої худоби та покращанню його продуктивних якостей, що в кінцевому результаті забезпечує споживчий ринок якісною продукцією тваринного походження.

 • Обгрунтування застосування нитки біофіл для ушивання ран м'яких тканин порожнини рота (експериментально- клінічне дослідження)

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 [Електронний ресурс] / Владислав Леонідович Мельник; Українська медична стоматологічна академія. — Полтава, 2000. — 18 с. — укp.

 • Клінічне і морфологічне обгрунтування застосування гідроксилапатитної кераміки в сполученні з демінералізованим кістковим матриксом для пластики дефектів кісток

           Досліджено регенераторні процеси у дефектах кісткової тканини під час заповнення їх гідроксилапатитною керамікою, подрібненим демінералізованим кістковим матриксом та їх комбінацією. Встановлено, що імплантація у кісткові дефекти даної кераміки у вигляді порошку з розміром часток менш 63 мкм і подрібненого демінералізованого кісткового матрикса з розміром часток 150 - 600 мкм, забезпечує диференціацію клітин за остеобластним типом. Доведено, що наявність часток даного матрикса у складі комбінованого пластичного матеріалу сприяє активізуції процесів біорезорбції гідроксилапатиту та забезпечує формування новоствореної кісткової тканини на його поверхні. За даними рентгеноструктурного дослідження кісткового мінералу регенерату, який формується, виявлено, що за умов імплантації комбінованого матеріалу стабілізуються параметри елементарного осередку гідроксилапатиту, збільшується загальна обмінна поверхня кісткового мінералу й упорядковуються його кристалічні решітки. Розроблений спосіб лікування кісткових кіст за допомогою пункції та заповнення пластичним матеріалом, який складається з гідроксилапатитної кераміки "КЕРГАП-М", подрібненого демінералізованого кісткового матрикса та гліцерину, як формотвірного компонента, у співвідношенні 5 / 2,5 / 1, сприяє повному відновленню структури кісткової тканини у 5 хворих з 7, а використання тільки зазначеного матрикса дозволило досягти позитивних результатів лише у 4 хворих з 9. Виявлено, що темпи біорезорбції гідроксилапатитної кераміки виробництва НПП КЕРГАП залежать від розмірів і структури часток. Застосування комбінованого матеріалу сприяє появі ознак біорезорбції на 1 - 1,5 місяця раніш, ніж використання тільки кераміки даного розміру, а також забезпечує формування кістково-керамічного блоку, що довзолило у більш ранні терміни призначити комплекс реабілітаційних заходів і повне навантаження на оперовану кінцівку.

 • Обгрунтування застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини в комплексній терапії генералізованого пародонтиту (експериментально-клінічне дослідження)

           Досліджено вплив кріоконсервованого екстракту плаценти людини на перебіг генералізованого пародонтиту та імунний статус хворих. Розроблено метод комплексної терапії генералізованого пародонтиту із застосуванням кріоконсервованого екстракту плаценти людини. Доведено, що кріоконсервований екстракт плаценти людини має виражену протизапальну дію, є здатним стимулювати регенерацію багатошарового плескатого епітелію ясен та кісткової тканини альвеолярного відростка, проліферацію одонтобастів, а також здійснює корегувальний вплив на усі ланки імунної системи та прооксидантно-антиоксидантний баланс. Розроблено спосіб комплексної терапії генералізованого пародонтиту з використанням кріоконсервованого екстракту плаценти людини та вивчено віддалені результати лікування.

 • Експериментально-клінічне обгрунтування застосування лікувально-профілактичних засобів з коренів цикорію при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота

           Обгрунтовано застосування лікувально-профілактичних засобів, що містять біологічно активні речовини з коренів цикорію, для корекції метаболічних змін, які відбуваються у слизовій оболонці порожнини рота у разі хронічного рецидивного афтозного та кандидозного стоматиту. Обгрунтовано рецептури, розроблено й опрацьовано за експериментальних і клінічних умов нові лікувально-профілактичні засоби, а саме: зубний еліксир "Цикорій" і "КальЦикор", який містить біологічно активні речовини (БАР) цикорію та цитрат кальцію. Встановлено, що БАР з коренів цикорію є інгібіторами процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, що посилюється у разі захворювань слизової оболонки порожнини рота. За результатами проведених експериментальних і клінічних досліджень показано, що використання розроблених засобів у комплексному лікуванні хворих зі стоматитами різної етіології сприяє зниженню інтенсивності процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, зростанню активності ферментів антиоксидантного захисту, прискорює швидкість слиновиділення, нормалізує мікробіоценоз порожнини рота, зменшує термін лікування, що доводить доцільність їх застосування для профілактики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота.

 • Експериментально-клінічне обгрунтування застосування комбінації препаратів "Тималін" і "Амізон" для корекції мукозального імунітету при хронічному верхньощелепному синуїті у дітей

           Експериментально обгрунтовано застосування комбінації тималіну та амізону для лікування запального процесу в слизових оболонках верхніх дихальних шляхів. Встановлено ефективніть протизапальної та імунокорегувальної дії препаратів. Доведено, що використання їх комбінації під час лікування дітей, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт підсилює процеси регенерації та відновлення місцевого імунного гомеостазу. З'ясовано, що респіраторний епітелій середнього носового ходу та верхньощелепної пазухи уражено хламідійним антигеном у 56,6 % дітей, хворих на хронічний верхньощелепний синуїт. Розроблено оригінальний спосіб забору матеріалу для виявлення внутрішньоклітинного збудника за даної патології.

© 2007-2018 vbs.com.ua