От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Застосування інформотерапії при абдомінальних болях у дітей / Л.І. Гринчук // Інформ. та негентроп. терапія. — 1999. — N 1. — С. 26-27. — укp.

Коротко

Застосування інформотерапії при абдомінальних болях у дітей

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 08:00:04

Застосування інформотерапії при абдомінальних болях у дітей.


Гринчук Л.І.

м.Андрушівка, Житомирська область

До Вашої уваги результати обстеження та лікування 34-х дітей, що звернулися за допомогою до кабінету
інформотерапії з приводу довготривалих болей в животі та поганого апетиту.

Коротко про характерні особливості системи травлення у дітей. Перш за все це відносна незрілість слинних
залоз, шлунку, підшлункової залози та печінки, секреція котрих забезпечує функції порожнинного травлення.
Відмічається також деяка дискоординація моторної функції і тонусу окремих частин травного тракту. Низька
кислотність у дітей обумовлена недостатньою диференціацією парієтальних (обкладочних) клітин слизової оболонки
шлунку і низькою продукцією соляної кислоти. Кислотність шлункового соку, активність пепсину і переварювання
білків їжї чітко ростуть з віком і до 10-13 років стають такими, як у дорослих.

В клінічній картині при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у дітей найбільш частим симптомом є біль.
Механізм виникнення цих болей неоднорідний. Розрізняють 3 типи болей в животі:

Вісцеральну - безпосередньо у враженому органі;

Соматичну - при подразненні парієтальної очеревини;

Відображену - при захворюванні сусідніх органів (Виноградов А.В. 1987 рік).

За локалізацією болей у обстежених дітей переважають болі у навколопупковій ділянці - 21 випадок (61,8%), болі
в правому підребір’ї складають 29,4%, ізольовані болі в епігастрії - 8,8%. За даними обстежень і лікування в
педіатрів діагноз гастродуоденита встановлено 4-м дітям, дискінезія жочних шляхів - 12-и, лямбліозу - 2,
дисбактеріоз кишечника - 4.

Ефективність і стабільність лікувального впливу медикаментозними засобами попередньо була невисокою. Вік дітей
від 2,5 до 14 років.

При електропунктурній діагностиці виявлено функціональні порушення послідуючих інформаційних каналах (ІК ).

Як видно з приведених вище даних, найчастішими є відхилення по ІК шлунку, причому у 21 дитини (61,8%)
показники по БАТ “Сонячне сплетіння” знижені, що свідчить на користь гіпохлоргідрії. Висока частота (94%)
порушень по лімфатичному каналу підтверджує роль інфекції верхніх дихальних шляхів в провокуванні порушень
травної системи. Відсутність порушень по ІК епітеліальної та паренхіматозної дегенерації, ІК
сполучно-тканинної дегенераці ЦК жирової дегенерації свідчить на користь функціонального характеру
захворювання. Виявлено залежність частоти функціональних порушень по ІК печінки у тубінфікованих дітей, що
складає 100%.

Всі діти лікувались інформорідиною, приготовленою за індивідуальним рецептом, наводились рекомендації щодо
правильного харчування, 6 дітей додатково приймали фітопрепарати. Частота терапевтичного впливу на лімфатичний
ІК - гармонізуючий (94%) та стимулюючий (6%); на ІК товстої кишки - гармонізуючий (24%) та седативний (23,5%);
на ІК нервової дегенерації - седативний (85,2%) та гармонізуючий (12%); на ІК тонкої кишки - седативний
(32,4%) та гармонізуючий (29,4%); на ІК підшлункової залози - гармонізуючий (47,1%) та стимулюючий (11,8%); на
ІК печінки - гармонізуючий (47,1%) та стимулюючий (8,8%); на ІК шлунку - седативний (50%) та гармонізуючий
(38%); на ІК жовчного міхура - седативний (70,6%) та гармонізуючий (20,6%).

Кількість лікувальних курсів 1-3, частіше 2. Вже на 1-му курсі лікування всі діти відмічали покращення
апетиту, зникнення болей в животі, нормалізацію стільця, покращення загального стану.

Диспептичні явища (відрижка,метеоризм) частіше нормалізувалися на 2-3 курсі лікування паралельно помічено
нормалізацію розмірів печінки, зменшення ступеня анемії, нормалізацію або зменшення розмірів папули проби
Манту у тубінфікованих дітей.

Висновки:

Інформодіагностику можна використовувати для діагностики та диференційної діагностики болей в животі у дітей.

Електропунктурні діагностичні критерії цілком відповідають загальноприйнятим віковим особливостям травної
системи у дітей. Ефективність лікування дітей з болями в животі інформотерапевтичним методом значно вища від
медикаментозного лікування.


Номер каналу

Назва каналу

Назва точки

Частота порушень

I

лімфатичний

Всього

БАТ-3

БАТ-7

94%

76,5%

79,4%

II

Легень

Всього

БАТ-2

БАТ-7

70,5%

26,5%

41,2%

III

Товстої кишки

Всього

БАТ-3

50%

29,4%

IV

Нервової дегенерації

Всього

БАТ-3

67,6%

44,1%

V

Кровообігу

Всього

29,4%

VI

Алергії та судинної дегенерації

Всього

64,7%

VIII

См. также:
 • Лікування хворих з алкогольним абстинентним синдромом методом мікрогенераторної інформотерапії

           Рассмотрен симптомокомплекс соматических, неврологических, психопатических нарушений, которые возникают вследствие прекращения приёма алкоголя или значительного уменьшения его дозы.

 • Тимчасова балонна оклюзія аорти в комплексному лікуванні важких абдомінальних кровотеч

           Обгрунтовано застосування тимчасової оклюзії аорти в лікуванні тяжких абдомінальних кровотеч різної етіології, ускладнених геморагічним шоком, під час оперативних втручань на органах черевної порожнини та зачеревинного простору. Встановлено, що дозована оклюзія аорти зменшує негативні ефекти повної оклюзії внаслідок зниження післянавантаження міокрада, зменшення сили гемодинамічного "удару", вираженості ішемії абдомінальних органів і швидкості наростання реперфузійного синдрому, що обумовлює збереження гемостазу та задовільне функціонування серця й легень у післяоклюзійному періоді. Запропоновано алгоритм та методику проведення тимчасової балонної оклюзії аорти для клінічного застосування, доведено її ефективність як методу досягнення гемостазу та гемодинамічної стабілізації хворих.

 • Вплив штучної вентиляції легенів при абдомінальних операціях на сурфактантну систему і корекція її порушень

           Проаналізовано вплив штучної вентиляції легенів (ШВЛ) на сурфактантну систему у хворих під час абдомінальних операцій. Відзначено, що за дії ШВЛ збільшується бронхо-альвеолярний кліренс сурфактанту, зокрема фракцій з високою поверхневою активністю, з'являються множинні ателектази в легенях, що супроводжується погіршенням оксигенації артеріальної крові та зниженням еластичності легень залежно від тривалості ШВЛ. Доведено, що ендотрахеальне введення препарату природного сурфактанту "Сузакрін" запобігає прогресуючому зниженню оксигенації крові та покращує еластичні властивості легень. Визначено тенденцію зменшення легеневих ускладнень. Наведено рекомендації щодо даного препарату для профілактики розвитку післяопераційних легеневих ускладнень під час тривалих операцій на органах черевної порожнини.

 • Особливості хірургічного лікування травми селезінки в умовах множинних та поєднаних абдомінальних пошкоджень

           Розроблено показання, хірургічна тактика та способи органозберігаючих оперативних втручань у разі пошкодження селезінки різних ступенів. Наведено порівняльну оцінку впливу органозберігаючих операцій (ОО) на травмованій селезінці у хворих із множинними та поєднаними абдомінальними пошкодженнями з додатковим вивченням стану систем імунітету та гемокоагуляції у післяопераційному періоді. Доведено, що ОО на селезінці за умов множинних і поєднаних абдомінальних пошкоджень, не тільки можливі, а сприяють покращанню безпосередніх результатів хірургічного лікування, зокрема, зниженню летальності на 8,3 % і кількості специфічних ускладнень у 1,5 рази.

 • Корекція та профілактика відхилень основних показників гомеостазу у хворих, оперованих з приводу абдомінальних кровотеч

  : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.30 [Електронний ресурс] / А.В. Біляєв; Київська медична академія післядипломної освіти. — К., 1998. — 32 с. — укp.

 • Застосування фізичних чинників у реабілітації дітей з гіпотрофією

           Розглянуто проблему підвищення ефективності та оптимізації реабілітаційних заходів ддля лікування дітей, хворих на гіпотрофію. Досліджено клінічний стан новонароджених і дітей раннього віку до початку і після відновлювального лікування. Виявлено ефективність медичної реабілітації за даних умов. Визначено взаємозв'язки між вмістом цинку в крові, активністю лужної фосфатази, показниками ємнісного опору тканин і клінічними особливостями та тяжкістю гіпотрофії. Наведено дані про об'єм зовнішньоклітинної рідини та його зв'язок з ємнісним опором тканин. Розроблено комплексну програму реабілітації дітей з гіпотрофією, яка включає електрофорез сульфату цинку і диференційоване застосування масажу та лікувальної фізкультури залежно від ступеня тяжкості захворювання. За результатами проведених досліджень доведено ефективність комплексного використання електрофорезу сульфату цинку, загального масажу та лікувальної фізкультури у відновлювальному лікуванні дітей з гіпотрофією, що виявилось у поліпшенні показників психофізичного розвитку, прискоренні збільшення маси тіла, зниженні частоти, тривалості та тяжкості інтеркурентних захворювань, нормалізації рівня цинку в цільній крові, активності лужної фосфатази у сироватці крові та покращанні показників ємнісного опору тканин.

 • Застосування муколітичної терапії при бронхообструктивному синдромі у дітей та підлітків

           Досліджено проблему підвищення ефективності терапії дітей з гострим обструктивним бронхітом (ГОБ) шляхом оптимізації застосування муколітичних препаратів на базі їх диференціального використання з урахуванням особливостей перебігу захворювання. У 70,5 % дітей з ГОБ установлено наявність реологічних порушень за часом релаксації мокротиння. Визначено критерії прогнозу щодо несприятливого перебігу ГОБ. Обгрунтовано та запропоновано схему етапної муколітичної терапії за ГОБ у дітей, доведено її більш високу ефективність за випадків несприятливого перебігу (відносний ризик - 0,17, зниження відносного ризику - 85 %).

 • Застосування різних методик фізичної реабілітації при бронхіальній астмі у дітей

           Подано стислий огляд різних методик фізичної реабілітації, які використовують для лікування бронхіальної астми у дітей.

 • Застосування фізичних факторів у комплексній реабілітації дітей, які народились недоношеними

           Завдяки проведеним клініко-параклінічним і лабораторним обстеженням недоношених дітей (протягом першого року їх життя) виявлено зниження темпів фізичного та нервово-психічного розвитку, збільшення частоти інтеркурентних захворювань та їх ускладнень, а також зменшення вмісту цинку в цільній крові, дисбаланс у системі перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту. Розроблено програму комплексної реалібітації здорових і хворих на перинатальну патологію недоношених дітей з застосуванням електрофорезу сульфату цинку, масажу, лікувальної фізкультури та препарату антиоксидантної дії - "Карніту хлориду". Доведено, що застосування запропонованого лікувально-реалібітаційного комплексу з залученням фізичних факторів у недоношених дітей призводить до істотного поліпшення клінічного стану хворих, прискорення темпів фізичного та нервово-психічного розвитку, зниження частоти виникнення інтеркурентних захворювань на тлі нормалізації вмісту цинку в цільній крові, підвищення вмісту супероксиддисмутази, стабілізації процесів окиснення ліпідів і антиокиснювальної активності крові.

 • Застосування методу ентеросорбції в комплексному лікуванні гострого гломерулонефриту у дітей

           Висвітлено результати клініко-лабораторних досліджень особливостей перебігу гострого гломерулонефриту у дітей. Встановлено наявність синдрому ендогенної інтоксикації, зміни імунного статусу та зростання активності процесів ліпопероксидації, зниження активності антиоксидантної системи захисту у досліджуваного контингенту. Виділено три ступеня ендогенної інтоксикації за клінічними та лабораторними показниками. Запропоновано метод ліквідації ендотоксемії з включенням до комплексної терапії гострого гломерулонефриту ентеросорбента "Ентеросгель". Добова кількість препарату залежить від діагностованого ступеня ендогенної інтоксикації. Застосування вказаного комплексу лікування ентеросгелю дозволило зменшити прояви інтоксикації, строки перебування пацієнтів у стаціонарі, покращити перебіг захворювання. Ентеросорбент ентеросгель рекомендовано застосовувати для лікуванні хворих на гострий гломерулонефрит дітей.

 • Підвищення ефективності застосування засобів первинної профілактики карієсу зубів у дітей

           Наведено дані щодо розповсюдженості, інтенсивності та особливостей клінічного перебігу карієсу залежно від виразності сукупного впливу провідних карієсгенних чинників. Визначено математичні залежності між інтенсивністю каріозного процесу, кількісним складом Str. mutans і лактобацил у ротовій рідині, порушеннями її фізіологічних властивостей (pH, буферної ємності, швидкості стимульованої секреції), а також станом специфічного гуморального імунітету ротової порожнини. Розроблено комплекс заходів первинної профілактики карієсу зубів у дітей, адаптований до ступеня ризику його розвитку. Високу ефективність запропонованого методу підтверджено результатами клініко-лабораторних досліджень протягом двох років спостереження.

 • Застосування фізичних чинників в реабілітації дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит

           Обстежено 102 дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, виявлено особливості клінічного перебігу захворювання, функціональний стан печінки, біохімічні та імунологічні показники, їх динаміку під час загострення захворювання та відновлювального лікування. На підставі основних патогенетичних механізмів запропоновано методи комплексної ранньої реабілітації на стаціонарному етапі із застосуванням преформованих фізичних чинників (вакуум-ультрафонофорез пелоідіну на праве підребір'я, низькоінтенсивне гелій неонове лазерне опромінювання проекції печінки і черезшкірне опромінювання крові) та лікарських засобів. Доведено, що дані методи сприяють підвищенню ефективності ранньої реабілітаційної терапії, а також мають виражений позитивний ефект на клінічну течію, зворотній розвиток основних виявів захворювання, нормалізацію біохімічних та імунологічних показників, що призводить до скорочення часу перебування хворих у стаціонарі, продовження періоду ремісії та зменшення кількості загострень протягом року.

 • Застосування малюнкових проективних методик у психодіагностиці страхів дітей дошкільного віку

           Розглянуто проблему використання проективних методик у психодіагностиці страхів дітей дошкільного віку, обгрунтовано можливості застосування для цього інтерпретаційних схем малюнкових проективних тестів, запропоновано емпірично апробовану систему аналізу та інтерпретації дитячого малюнка.

 • Застосування електроакупунктури та електросонфорезу пікамілону на санаторному етапі реабілітації дітей з вегетативними дисфункціями

           Дисертацію присвячено вивченню доцільності залучення до традиційної схеми відновлювального лікування дітей з вегетативними дисфункціями електроакупунктури, електросонфорезу пікамілону та харчових волокон у дитячому санаторії "Зелена Гірка", м.Одеса. Вивчення стану здоров'я дітей з вегетативними дисфункціями показало, що у дітей з підвищеним вмістом солей важких металів у сироватці крові спостерігається порушення функціонального стану вегетативної нервової системи у вигляді переважання ваготоній (78 %), гіперсимпатикотонічна вегетативна реактивність, порушення ліпідів мозкової гемодинаміки і процесів перекисного окиснення - антиоксидантного захисту. Встановлено, що опрацьований комплекс лікувально-реабілітаційних заходів дозволяє досягти позитивних змін клінічної симптоматики, справляє нормалізуючу дію на функціональний стан вегетативної нервової системи, поліпшує мозкову гемодинаміку, спричиняє коригувальну дію на процеси перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту, а також знижує підвищений вміст солей важких металів у сироватці крові.

© 2007-2018 vbs.com.ua