Table './linksdircom/links' is marked as crashed and should be repaired
Скачать
От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Название

Коротко

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено

Магнітна буря 23-24 березня 1969 р. почалась одночасно на всіх довготах, але розвиток кільцевого струму,
відбувався асиметрично по довготі.

Величину асиметрії (ASY) для кожної години світового часу автор визначав як різницю між максимальним і
мінімальним значенням DR по всьому довготному ланцюжку обсерваторій. Знайдено, що асимметрія зростає (спадає)
з ростом (спадом) величини DR. Асиметрія більша на головній фазі бурі ніж на фазі спаду.

Вивчення закономірностей появи та розвитку кільцевого струму і його динаміки в залежності від параметрів
міжпланетного середовища було продовжено нами для бурі 27-29 серпня 1978 року. Для аналізу використано
магнітограми семи низькоширотних обсерваторій (Тбілісі, Ташкент, Алма-Ата, Какіока, Гуам, Сан Хуан,
Фредеріксбург). Застосовувалась та ж методика обчислення величин Dst i DR , як і для бурі 23-24 березня 1969
р. Для бурі 27-29 серпня ми одержали такі ж результати як і для бурі 23-24 березня 1969р. Асиметрія кільцевого
струму зростає з ростом інтенсивності струму і стає найбільшою в максимумі головної фази. На фазі спаду
асиметрія зменшується. Вона для даної бурі незначно більша на головній фазі ніж на фазі спаду.

Динаміка розвитку кільцевого струму під час бурі 27-29 серпня досліджувалась в залежності від параметрів
міжпланетного середовища. Значний зріст швидкості та густини іонів сонячного вітру та поява знакозмінної Bz
компоненти ММП не призвели до значного посилення кільцевого струму в магнітосфері, а тільки до збільшення
інтенсивності авроральних електроструменів. Поява Bz<0 компоненти ММП через 20 годин після початку бурі (Bz<0
існувала 9 годин) веде до раптового посилення кільцевого струму. Слід зазначити, що тривале існування Bz<0
компоненти ММП спостерігається або на границях зміни знаку секторної структури ММП, або в інтервали часу, коли
маємо відхилення ММП від спіралі Архімеда в площині екліптики. В дисертації наведені статистичні дані про
магнітні бурі за 1968 і 1969 роки. Всі великі і дуже великі магнітні бурі в ці роки спостерігалися на границях
секторів ММП. Малі або помірні бурі спостерігалися або на границях секторів, або ж в інтервали часу, коли
порушувалась секторна структура ММП.

Розпад кільцевого струму відбувається внаслідок дисипації його енергії. Швидкість дисипації енергії з
кільцевого струму характеризується параметром t. Автор дослідив зміну парметру t на фазі спаду бурі 23-24
березня 1969 року. Значення параметру розпаду кільцевого струму для цієї бурі змінюються від 4,6 до 20 годин.
Тобто величина t на фазі спаду бурі змінюється з часом і не може приймати єдиного значення навіть для однієї
бурі.

2.3. Асиметрія кільцевого струму і авроральні електрострумені. На величину асиметрії кільцевого
магнітосферного струму, яка обчислюється по наземних даних, можуть впливати авроральні іоносферні
електрострумені, інтенсивність яких характеризується індексом АЕ. Автором досліджувався вплив авроральних
іоносферних електроструменів на величину асиметрії кільцевого магнітосферного струму під час бурі 23-24
березня 1969 року.

Ще до початку розвитку кільцевого магнітосферного струму низькоширотні обсерваторії показують асиметрію
варіацій по довготі. Найбільш імовірно, що дана асиметрія зв'язана з асиметрією поля DCF. З наступним ростом
Dst і виправленого індекса авроральних електроструменів АЕ', збільшується асиметрія кільцевого струму. Спад
АЕ' веде до спаду ASY.

2.4. Про планетарний характер іоносферних джерел геомагнітних варіацій. Питання, чи охоплюють системи
струмів, які генеруються в іоносфері під час магнітних збурень всю область від авроральної зони до екватора,
чи обмежуються тільки середніми широтами до цього часу не вирішене.

Ми намагалися дати відповідь на це питання досліджуючи магнітну бурю 23-24 березня 1969 року. Для цього були
вибрані два меридіальні ланцюжки обсерваторій, які простягалися від високих широт до екватора. Один ланцюжок
обсерваторій проходив через Сибір до Індії і включав обсерваторії: Діксон, Свердловськ, Алма-Ата, Алібаг і
Аннамалайнагар. Другий ланцюжок проходив через американський континент і включав обсерваторії: Черчілл, Грейт
Уайл Рівер, Аджінкорт, Сан-Хуан, Фредеріксберг, Фукуене, Уанкайо. Величини варіацій на обсерваторіях
обчислювались по такій же методиці як і при дослідженні динаміки кільцевого струму та авроральних
електроструменів. Критерієм, який доказує іоносферне походження варіацій є наявність екваторіального
підсилення варіацій магнітного поля поблизу екватору магнітного нахилення на обсерваторіях Уанкайо,
Аннамалайнагар по відношенню до варіацій, які спостерігаються на тих же довготах більш віддаленими від
екватору обсерваторіями, такими як Фукуене, Алібаг. На початку бурі в денному секторі спостерігається різке
підсилення варіацій на широтах екваторіального електроструменя на обсерваторії Уанкайо. В нічному секторі
такого підсилення немає. Проте підсилення варіацій поля поблизу екваторіального електроструменя в денному
секторі, при дальшому розвитку бурі, зникає. Це означає, що тільки на початку бурі електричне поле
магнітосферної конвекції проникає аж до екватора. З розвитком кільцевого струму, відбувається послаблення
цього поля, тобто внутрішня магнітосфера екранується від електричного поля зовнішнього походження, і
іоносферні струми в низьких широтах зникають.

2.5. Нова методика обчислення АЕ - індексів магнітної активності під час магнітної бурі. Індекси магнітної
активності АЕ найбільш широко використовуються на практиці. Вони обчислюються за даними довготного ланцюжка
обсерваторій, які розміщені на геомагнітних широтах 62°ЈФЈ70° в північній півкулі. В § 2.1 доведено, що при
DR=-100 нТл центр західного іоносферного електроструменя зміщується в низькі широти і виходить за межі поясу
авроральних обсерваторій. Таким же чином зміщується за межі обсерваторій аврорального поясу і східний
іоносферний електрострумінь. Тобто, обчислений за даними авроральних обсерваторій, індекс АЕ буде занижений
під час магнітної бурі. Для виправлення індексу, необхідно використовувати додатково дані субавроральних
обсерваторій таких як: Лервік, Архангельск, Ст.Джонс, Оттава, Мінук, Аджінкорт, Нурміярві, Якутськ. Щоб
уникнути цього, автор пропонує для обчислення індексу АЕ використовувати магнітограми горизонтальної та
вертикальної складових магнітного збурення, на обсерваторіях авроральної зони, тобто обчислювати АЕ індекс по
повному вектору магнітного збурення DF= (DH2+DZ2)1/2. Застосування такої методики обчислення індексу АЕ під
час бурі 23-24 березня показало, що середня помилка визначення індексу АЕ складає 21%.

2.6. Співвідношення між енергетичними характеристиками сонячного вітру та активністю авроральних
електроструменів і кільцевого струму в магнітосфері. Величина потоку енергії в магнітосферу визначається
швидкістю сонячного вітру, напруженістю ММП та величиною його південної компоненти.

Найбільш геоефективними є: азимутальна компонента електричного поля сонячного вітру Ey=-v·Bz, параметр
Акасофу e, та потік енергії в кільцевий струм або як вище названо функція інжеції в кільцевий струм (F). Були
обчислені коефіцієнти кореляції між Ey, e, F і виправленими індексами авроральних електроструменів АЕ' і
величиною асиметрії кільцевого струму в магнітосфері (ASY) для головної фази бурі 23-24 березня 1969 року.
Найвищі коефіцієнти кореляції одержуються між АЕ' і F (r=0,90) та ASY i F (r=0,91). Висока кореляція між АЕ'
i F означає, що на протязі головної фази бурі, інтенсивність авроральних електроструменів перебуває в тісному
зв'язку з потоком енергії в кільцевий струм. Це означає, що можна рекомендувати оцінювати значення АЕ, за
відомими параметрами міжпланетного середовища. Якщо інтенсивність іоносферних електроструменів контролюється
потоком енергії, яка поступає в магнітосферу із сонячного вітру, то можна оцінити залежність реакції
магнітосферно-іоносферної системи струмів від стану магнітосфери в момент зміни параметрів міжпланетного
середовища. Проведене дослідження показало, що чим вищий рівень збуреності магнітосфери, тим більша її
чутливість до зміни параметрів сонячного вітру.


Розділ ІІІ. Зовнішні джерела вікових варіацій магнітного поля Землі. Присвячений вивченню зовнішніх джерел
вікових варіацій горизонтальної складової магнітного поля Землі та зроблена спроба їх кількісної оцінки.

3.1. Вікові варіації та їх зв'язок з геомагнітною активністю. Обчислені різниці між послідовними
середньорічними значеннями горизонтальної складової (DH) на довготному ланцюжку середньоширотних і
субавроральних обсерваторій, розміщених навколо всієї Землі (Віттевін, Німек, Воєйково, Займище (Казань),
Висока Дубрава (Свердловськ), Іркутськ, Мінук ) за 100 років (1890-1990 рр.)

На всіх обсерваторіях DH змінюються по квазісинусоїдальному закону. Коливання квазісинусоїд на всіх
обсерваторіях відбуваються в фазі, моменти переходу через нуль величини DH не співпадають на всіх
обсерваторіях. Амплітуди коливань на обсерваторіях даного ланцюжка різні. На квазісинусоїди накладаються
короткоперіодні іррегулярні варіації, які пік-в-пік антикорелюють із змінами середньорічних значень індексу
SКр. Спад (ріст) магнітної активності веде до росту (спаду) середньорічних значень DH. Така обернена кореляція
спостерігається на протязі всього сторічного інтервалу часу. Це дозволяє зробити висновок, що вони утворюються
джерелами, розміщеними ззовні Землі. Відхилення від вищеназваної кореляції спостерігаються в полярних шапках
Землі та в районах світових магнітних аномалій. Чутливість варіацій, зв'язаних з геомагнітною активністю,
неоднакова для різних регіонів Землі. На обсерваторіях розміщених в прибережних районах та на островах, а

См. также:
    © 2007-2019 vbs.com.ua