От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Динаміка джерел геомагнітних варіацій : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / Ю.П. Сумарук; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Коротко

Динаміка джерел геомагнітних варіацій

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-24 00:37:45

Магнітна буря 23-24 березня 1969 р. почалась одночасно на всіх довготах, але розвиток кільцевого струму,
відбувався асиметрично по довготі.

Величину асиметрії (ASY) для кожної години світового часу автор визначав як різницю між максимальним і
мінімальним значенням DR по всьому довготному ланцюжку обсерваторій. Знайдено, що асимметрія зростає (спадає)
з ростом (спадом) величини DR. Асиметрія більша на головній фазі бурі ніж на фазі спаду.

Вивчення закономірностей появи та розвитку кільцевого струму і його динаміки в залежності від параметрів
міжпланетного середовища було продовжено нами для бурі 27-29 серпня 1978 року. Для аналізу використано
магнітограми семи низькоширотних обсерваторій (Тбілісі, Ташкент, Алма-Ата, Какіока, Гуам, Сан Хуан,
Фредеріксбург). Застосовувалась та ж методика обчислення величин Dst i DR , як і для бурі 23-24 березня 1969
р. Для бурі 27-29 серпня ми одержали такі ж результати як і для бурі 23-24 березня 1969р. Асиметрія кільцевого
струму зростає з ростом інтенсивності струму і стає найбільшою в максимумі головної фази. На фазі спаду
асиметрія зменшується. Вона для даної бурі незначно більша на головній фазі ніж на фазі спаду.

Динаміка розвитку кільцевого струму під час бурі 27-29 серпня досліджувалась в залежності від параметрів
міжпланетного середовища. Значний зріст швидкості та густини іонів сонячного вітру та поява знакозмінної Bz
компоненти ММП не призвели до значного посилення кільцевого струму в магнітосфері, а тільки до збільшення
інтенсивності авроральних електроструменів. Поява Bz<0 компоненти ММП через 20 годин після початку бурі (Bz<0
існувала 9 годин) веде до раптового посилення кільцевого струму. Слід зазначити, що тривале існування Bz<0
компоненти ММП спостерігається або на границях зміни знаку секторної структури ММП, або в інтервали часу, коли
маємо відхилення ММП від спіралі Архімеда в площині екліптики. В дисертації наведені статистичні дані про
магнітні бурі за 1968 і 1969 роки. Всі великі і дуже великі магнітні бурі в ці роки спостерігалися на границях
секторів ММП. Малі або помірні бурі спостерігалися або на границях секторів, або ж в інтервали часу, коли
порушувалась секторна структура ММП.

Розпад кільцевого струму відбувається внаслідок дисипації його енергії. Швидкість дисипації енергії з
кільцевого струму характеризується параметром t. Автор дослідив зміну парметру t на фазі спаду бурі 23-24
березня 1969 року. Значення параметру розпаду кільцевого струму для цієї бурі змінюються від 4,6 до 20 годин.
Тобто величина t на фазі спаду бурі змінюється з часом і не може приймати єдиного значення навіть для однієї
бурі.

2.3. Асиметрія кільцевого струму і авроральні електрострумені. На величину асиметрії кільцевого
магнітосферного струму, яка обчислюється по наземних даних, можуть впливати авроральні іоносферні
електрострумені, інтенсивність яких характеризується індексом АЕ. Автором досліджувався вплив авроральних
іоносферних електроструменів на величину асиметрії кільцевого магнітосферного струму під час бурі 23-24
березня 1969 року.

Ще до початку розвитку кільцевого магнітосферного струму низькоширотні обсерваторії показують асиметрію
варіацій по довготі. Найбільш імовірно, що дана асиметрія зв'язана з асиметрією поля DCF. З наступним ростом
Dst і виправленого індекса авроральних електроструменів АЕ', збільшується асиметрія кільцевого струму. Спад
АЕ' веде до спаду ASY.

2.4. Про планетарний характер іоносферних джерел геомагнітних варіацій. Питання, чи охоплюють системи
струмів, які генеруються в іоносфері під час магнітних збурень всю область від авроральної зони до екватора,
чи обмежуються тільки середніми широтами до цього часу не вирішене.

Ми намагалися дати відповідь на це питання досліджуючи магнітну бурю 23-24 березня 1969 року. Для цього були
вибрані два меридіальні ланцюжки обсерваторій, які простягалися від високих широт до екватора. Один ланцюжок
обсерваторій проходив через Сибір до Індії і включав обсерваторії: Діксон, Свердловськ, Алма-Ата, Алібаг і
Аннамалайнагар. Другий ланцюжок проходив через американський континент і включав обсерваторії: Черчілл, Грейт
Уайл Рівер, Аджінкорт, Сан-Хуан, Фредеріксберг, Фукуене, Уанкайо. Величини варіацій на обсерваторіях
обчислювались по такій же методиці як і при дослідженні динаміки кільцевого струму та авроральних
електроструменів. Критерієм, який доказує іоносферне походження варіацій є наявність екваторіального
підсилення варіацій магнітного поля поблизу екватору магнітного нахилення на обсерваторіях Уанкайо,
Аннамалайнагар по відношенню до варіацій, які спостерігаються на тих же довготах більш віддаленими від
екватору обсерваторіями, такими як Фукуене, Алібаг. На початку бурі в денному секторі спостерігається різке
підсилення варіацій на широтах екваторіального електроструменя на обсерваторії Уанкайо. В нічному секторі
такого підсилення немає. Проте підсилення варіацій поля поблизу екваторіального електроструменя в денному
секторі, при дальшому розвитку бурі, зникає. Це означає, що тільки на початку бурі електричне поле
магнітосферної конвекції проникає аж до екватора. З розвитком кільцевого струму, відбувається послаблення
цього поля, тобто внутрішня магнітосфера екранується від електричного поля зовнішнього походження, і
іоносферні струми в низьких широтах зникають.

2.5. Нова методика обчислення АЕ - індексів магнітної активності під час магнітної бурі. Індекси магнітної
активності АЕ найбільш широко використовуються на практиці. Вони обчислюються за даними довготного ланцюжка
обсерваторій, які розміщені на геомагнітних широтах 62°ЈФЈ70° в північній півкулі. В § 2.1 доведено, що при
DR=-100 нТл центр західного іоносферного електроструменя зміщується в низькі широти і виходить за межі поясу
авроральних обсерваторій. Таким же чином зміщується за межі обсерваторій аврорального поясу і східний
іоносферний електрострумінь. Тобто, обчислений за даними авроральних обсерваторій, індекс АЕ буде занижений
під час магнітної бурі. Для виправлення індексу, необхідно використовувати додатково дані субавроральних
обсерваторій таких як: Лервік, Архангельск, Ст.Джонс, Оттава, Мінук, Аджінкорт, Нурміярві, Якутськ. Щоб
уникнути цього, автор пропонує для обчислення індексу АЕ використовувати магнітограми горизонтальної та
вертикальної складових магнітного збурення, на обсерваторіях авроральної зони, тобто обчислювати АЕ індекс по
повному вектору магнітного збурення DF= (DH2+DZ2)1/2. Застосування такої методики обчислення індексу АЕ під
час бурі 23-24 березня показало, що середня помилка визначення індексу АЕ складає 21%.

2.6. Співвідношення між енергетичними характеристиками сонячного вітру та активністю авроральних
електроструменів і кільцевого струму в магнітосфері. Величина потоку енергії в магнітосферу визначається
швидкістю сонячного вітру, напруженістю ММП та величиною його південної компоненти.

Найбільш геоефективними є: азимутальна компонента електричного поля сонячного вітру Ey=-v·Bz, параметр
Акасофу e, та потік енергії в кільцевий струм або як вище названо функція інжеції в кільцевий струм (F). Були
обчислені коефіцієнти кореляції між Ey, e, F і виправленими індексами авроральних електроструменів АЕ' і
величиною асиметрії кільцевого струму в магнітосфері (ASY) для головної фази бурі 23-24 березня 1969 року.
Найвищі коефіцієнти кореляції одержуються між АЕ' і F (r=0,90) та ASY i F (r=0,91). Висока кореляція між АЕ'
i F означає, що на протязі головної фази бурі, інтенсивність авроральних електроструменів перебуває в тісному
зв'язку з потоком енергії в кільцевий струм. Це означає, що можна рекомендувати оцінювати значення АЕ, за
відомими параметрами міжпланетного середовища. Якщо інтенсивність іоносферних електроструменів контролюється
потоком енергії, яка поступає в магнітосферу із сонячного вітру, то можна оцінити залежність реакції
магнітосферно-іоносферної системи струмів від стану магнітосфери в момент зміни параметрів міжпланетного
середовища. Проведене дослідження показало, що чим вищий рівень збуреності магнітосфери, тим більша її
чутливість до зміни параметрів сонячного вітру.


Розділ ІІІ. Зовнішні джерела вікових варіацій магнітного поля Землі. Присвячений вивченню зовнішніх джерел
вікових варіацій горизонтальної складової магнітного поля Землі та зроблена спроба їх кількісної оцінки.

3.1. Вікові варіації та їх зв'язок з геомагнітною активністю. Обчислені різниці між послідовними
середньорічними значеннями горизонтальної складової (DH) на довготному ланцюжку середньоширотних і
субавроральних обсерваторій, розміщених навколо всієї Землі (Віттевін, Німек, Воєйково, Займище (Казань),
Висока Дубрава (Свердловськ), Іркутськ, Мінук ) за 100 років (1890-1990 рр.)

На всіх обсерваторіях DH змінюються по квазісинусоїдальному закону. Коливання квазісинусоїд на всіх
обсерваторіях відбуваються в фазі, моменти переходу через нуль величини DH не співпадають на всіх
обсерваторіях. Амплітуди коливань на обсерваторіях даного ланцюжка різні. На квазісинусоїди накладаються
короткоперіодні іррегулярні варіації, які пік-в-пік антикорелюють із змінами середньорічних значень індексу
SКр. Спад (ріст) магнітної активності веде до росту (спаду) середньорічних значень DH. Така обернена кореляція
спостерігається на протязі всього сторічного інтервалу часу. Це дозволяє зробити висновок, що вони утворюються
джерелами, розміщеними ззовні Землі. Відхилення від вищеназваної кореляції спостерігаються в полярних шапках
Землі та в районах світових магнітних аномалій. Чутливість варіацій, зв'язаних з геомагнітною активністю,
неоднакова для різних регіонів Землі. На обсерваторіях розміщених в прибережних районах та на островах, а

См. также:
 • Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора

           Розглянуто питання розробки та дослідження грубих щодо параметричних збурень алгоритмів векторного керування асинхронним двигуном і створення на їх основі систем асинхронного векторно-керованого електроприводу. Теоретично обгрунтовано можливості застосуванння принципу розподілення для синтезу алгоритмів векторного керування асинхронним двигуном з використанням замкнених спостерігачів магнітного потоку, які мають властивості асимптотичної експоненційної стійкості. Синтезовано та досліджено асимптотичні спостерігачі магнітного потоку асинхронного двигуна з підвищеними властивостями грубості щодо варіацій активного опору ротора. Одержано теоретичні рішення задачі синтезу нового алгоритму векторного керування за вимірюваним виходом, який забезпечує асимптотичне відпрацювання заданих траєкторій кутової швидкості та потокозчеплення, та має властивості глобальної експоненційної стійкості. Запропоноване рішення є простим у практичній реалізації, має підвищені властивості грубості щодо варіацій активного опору роторного кола та більш високі показники якості відпрацюванння траєкторій кутової швидкості-модуля потокозчеплення та енергетичної ефективності у порівнянні зі стандартними рішеннями. Розроблено експериментальну установку - станцію швидкого прототипного тестування алгоритмів керування електроприводами. Створено та апробовано експериментальний зразок векторно-керованого асинхронного електроприводу.

 • Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі

           Проаналізовано актуальні теоретичні проблеми, пов'язані з поняттям доказів та їх процесуальних джерел, співвідношенням між ними. Обгрунтовано точку зору, що доказами є тільки відомості про факти. Джерела доказів не входять до поняття доказу, а мають самостійне значення. Проаналізовано поняття оцінки доказів та їх джерел. Надано визначення змісту оцінки доказів та їх джерел. Зазначено, що до змісту оцінки доказів відноситься встановлення належності, достовірності, а сукупності доказів - достатності для розв'язання справи. Зміст оцінки джерел доказів охоплює встановлення допустимості, непідробності та повноти. Досліджено питання оцінки конкретних джерел доказів, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Значну увагу приділено питанням оцінки джерел доказів, одержаних під час оперативно-розшукової діяльності та адміністративної діяльності правоохоронних органів.

 • 1. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення

  1. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення

 • Системні зв'язки юридичних джерел права

           Досліджено систему юридичних джерел права, визначено її сутність, поняття, види. Запропоновано включити до складу даної системи крім традиційних (нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай, правовий прецедент), нетрадиційні джерела права (принципи права, корпоративні джерела права, релігійно-правові тексти тощо). Обгрунтовано застосування співвідношення "система права" - "система джерел права", які співвідносяться як форма та зміст. Проаналізовано роль системи юридичних джерел права як підсистеми правової системи. Виділено та розглянуто мережу системних зв'язків (генетичних, функціональних і структурних), що забезпечують цілісність системи джерел права. Відзначено необхідність взаємодії різних видів джерел права для ефективного функціонування правової системи.

 • . Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування


  1. Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування 2
  2. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу 6
  3. Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу 8
  4. Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційним банком 11
  5. Оцінка вартості внутрішньої кредиторської заборгованості 12
  6. Задача 14
  7. Задача 16
  8. Задача 17
  9. Задача 18
  Використана література 21


 • Формування джерел інвестицій в розвиток промислового виробництва

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання формування інвестиційних ресурсів промисловості. Розглянуто суть, роль даних ресурсів у відтворювальному процесі. Визначено основні напрямки підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємства та запропоновано джерела їх формування. Проаналізовано роль амортизації у відтворному процесі основних засобів в Україні. Порівняно розбіжності між економічною та податковою амортизацією. Досліджено вплив облікової політики з нарахування амортизації на інвестиційні ресурси. Запропоновано головні напрямки проведення амортизаційної політики держави. Створено алгоритм вибору оптимального методу нарахування амортизації. Розглянуто структуру та динаміку податкових надходжень до бюджету. Розроблено комплекс пропозицій щодо удосконалення податкової політики. Проаналізовано проблеми, взаємопов'язані з політикою залучення іноземних інвестицій. З урахуванням пріоритетності розвитку секторів промисловості запропоновано точки концентрації іноземного капіталу.

 • Використання джерел інформації в інформаційно-аналітичній діяльності

  Вступ 3
  1. Поняття, види та правовий режим інформації 5
  2. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності 11
  3. Використання джерел інформації в інформаційно-аналітичній діяльності для прийняття управлінських рішень 17
  Висновки 24
  Література 26


 • Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація

           Досліджено закон як форму права, а також його місце та роль серед інших формальних джерел права, висвітлено вимоги до його якості. Визначено класифікаційні ознаки законів України (конституцію, а також конституційні та звичайні: загальні, спеціальні, спеціалізовані). Запропоновано характеристику їх видів відповідно до певних критеріїв класифікації. Розглянуто природу та значення модельного закону для гармонізації національного законодавства. Обгрунтовано, що закон є пріоритетною формою права в системі інших форм (джерел) права. Зазначено наявність тенденції зростання ролі судового прецеденту та нормативно-правового договору в Україні як субсидіарних форм права, які набувають особливого значення у процесі нейтралізації або заблокування дії неправових законів. Запропоновано закріпити в Законі України "Про нормативно-правові акти" ієрархічну субординацію усіх законодавчих актів та внести відповідні зміни до Конституції України.

 • Корпоративні акти в системі джерел права України

           Досліджено правову природу корпоративних актів у системі джерел права України. Обгрунтовано визначення корпоративних актів і норм, встановлено їх ознаки, функції та зміст. Висвітлено юридичне значення та дію корпоративних актів і з'ясовано їх місце в ієрархічній системі нормативно-правових актів. Встановлено особливості корпоративної нормотворчості й уніфікації корпоративних актів. Обгрунтовано специфічні ознаки для здійснення їх класифікації. Проаналізовано проблеми створення та прийняття корпоративних актів, визначено вимоги щодо їх оформлення, зокрема структурної будови, мови, стилю та використання відповідної юридичної термінології. З'ясовано форми, види та правила уніфікації корпоративних актів, проаналізовано зарубіжний досвід їх застосування. Наведено практичні рекомендації щодо підвищення ролі та ефективності використання корпоративних актів як джерела права в Україні.

 • . Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування

  ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

  Вступ 3
  1. Прогнозування ВВП. 4
  2. Прогнозування інфляції. 6
  3. Побудова узагальненого прогнозу. 9
  Висновки 11
  Перелік літератури 13


 • Правовий звичай у системі джерел конституційного права України

           Розкрито сутність правового звичаю як складової системи сучасних джерел конституційного права України. Розроблено класифікацію та систематизацію конституційно-правових звичаїв. Проаналізовано нові концептуальні підходи щодо визначення джерел конституційного права України, сформовано систему критеріїв їх класифікації. З урахуванням запропонованих критеріїв класифіковано відповідні галузеві джерела права. Охарактеризовано систему джерел сучасного конституційного права України, встановлено юридичні властивості її основних складових. Обгрунтовано визначення поняття правового звичаю як джерела сучасного конституційного права України, виділено його кваліфікуючі юридичні ознаки, визначено етапи становлення та розвитку. Встановлено призначення та розроблено механізми реалізації основних функцій конституційно-правових звичаїв. Запропоновано критерії класифікації даних джерел національного конституційного права, охарактеризовано їх види. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері конституційної правотвірної та правозастосовної діяльності.

 • Пошук нових вітчизняних рослинних джерел елагової кислоти

           Вивчено якісний склад фенольних сполук пагонів 21 рослини родин розоцвіті, березові, вербові, липові, кленові тощо. З 21 виду рослин виділено в індивідуальному стані 4 похідні бензойної кислоти, 4 похідні коричної кислоти, 4 флавоноїдні похідні. Структура сполук встановлена за допомогою фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів. Розроблена технологія одержання комплексу "неочищена елагова кислота" з суплідь вільхи при комплексній переробці сировини в технологічному циклі отримання "Альтану"-субстанції. Дана технологія застосована для інших видів сировини, що містять вільну елагову кислоту чи елаготканини. Розроблена методика кількісного визначення елагової кислоти за допомогою спектрофотометричного метода в розрахунку на елагову кислоту-стандарт в отриманому комплексі. Проведено визначення в ряді рослин кількісного вмісту оксикоричних кислот, флавоноїдних сполук (спектрофотометричним методом в розрахунку на хлорогенову кислоту та гіперозид відповідно) та дубильних речовин. Розроблено НТД на комплекс "неочищена елагова кислота" з суплідь вільхи, що має антиоксидантну та кардіопротекторну дію.

 • Біологічні властивості біфідобактерій, ізольованих з різних природних джерел

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Оксана Анатоліївна Полтавська; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

 • Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 [Електронний ресурс] / Вадим Петрович Коваль; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2009. — 20 с. — укp.

© 2007-2019 vbs.com.ua