От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Розробка структури та технології в'язання еластичного основов'язаного трикотажу : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.19.03 / Н.М. Скляр; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Коротко

Розробка структури та технології в'язання еластичного основов'язаного трикотажу

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-22 09:33:02

ТА ДИЗАЙНУНа правах рукопису

СКЛЯР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
УДК 677.025РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В’ЯЗАННЯ

ЕЛАСТИЧНОГО ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ
Спеціальність 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) Міністерства освіти і
науки України, Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості
(КНДІТГП) Міністерства промислової політики УкраїниНауковий керівник


канд.техн.наук, ст.н.с.

Омельченко Василь Дмитрович

Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості, директор
Офіційні опоненти

доктор технічних наук, професор

Васильченко Василь Миколайович, КНУТД,

професор кафедри інженерної механікиканд.техн.наук, ст.н.с.

Синельникова Валентина Іванівна, ВАТ “Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості”,
директорПровідна установа

Херсонський державний технічний університет

Міністерства освіти та науки УкраїниЗахист відбудеться „ 14 „ червня 2006 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул.
Немировича-Данченка, 2, корпус 1.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за
адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1.Автореферат розіслано 4 травня 2006 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Кизимчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми

Історично склалось так, що наша країна дуже мало виробляла власного еластичного текстилю для медичних виробів,
а імпортувала його з-за кордону за високими цінами. Власні еластичні вироби мали недостатні пружні та
гігієнічні властивості, були жорсткими, не мали потрібної конгруентності. Імпортні реабілітаційні вироби в
основному були в’язаними, відповідали сучасним вимогам, але через високу ціну були малодоступні населенню
України.

В Україні існує значна кількість ортопедичних підприємств, які використовують еластичний текстиль для
виготовлення виробів реабілітаційного призначення, але його потрібно імпортувати з-за кордону, в основному з
Німеччини, країн Прибалтики, Італії, Турції. В деяких випадках еластичні вироби виготовлені з натуральних
видів сировини, але вони при цьому мають значний недолік – швидке забруднення, зміну параметрів та зовнішнього
вигляду після прання, а також є “магазином” для зберігання бактерій. Тому згідно вимог Всесвітньої Організації
Здоров‘я (ВОЗ) рекомендується ці вироби виготовляти з синтетичних видів сировини, приймаючи до уваги, що вони,
як правило, носяться на білизні.

На шляху створення основов’язаного матеріалу для виробів реабілітаційного призначення є проблема обмеженності
застосування петельних структур, методів проектування їх параметрів, проектування фізико-механічних та
гігієнічних показників.

Тому виникла необхідність розробити нову петельну структуру еластичного трикотажу для виробів реабілітаційного
призначення відповідно до сучасних вимог, при якій в’язаний матеріал мав би високу повітропроникність,
зменшену матеріалоємність, високу пружність, відповідні деформаційні показники та відповідний естетичний
вигляд. Потрібно розробити методику проектування параметрів еластичного трикотажу та створити рекомендовані
технологічні режими для виготовлення цього матеріалу з заданими фізико-механічними властивостями. Вирішення
цих проблем обумовило актуальність виконаної роботи.

См. также:
 • Розробка нових структур трикотажу перехресних переплетень і технології їх в'язання

           Розроблено технологію в'язання та проектування нових структур трикотажу перехресних переплетень на плосков'язальних машинах. Розроблено класифікацію такого трикотажу за певними ознаками, а саме: переплетення, на базі якого одержано перехресний трикотаж; розташування голок; порядок зсувів голечниці (величини, напрямку та кількості зсувів голечниці). На підставі класифікації створено асортимент полотен нових структур трикотажу перехресних переплетень на базі ластику, подвійного напівфангу та фангу, а також інших візерункових переплетень. Розроблено теоретичні основи художнього проектування даного трикотажу та створено таблицю прогнозу візерункових ефектів трикотажу перехресних переплетень. Досліджено способи одержання, особливості формування та проектування ажурних, крупнорельєфних і кольорових ефектів на полотнах даного трикотажу на базі візерункових переплетень. Установлено математичні залежності параметрів петельної структури та фізико-механічних характеристик трикотажу перехресних переплетень на базі ластику, подвійного напівфангу та фангу від кількості зсувів голечниці, глибини кулірування та лінійної густини пряжі. Встановлено, що кількість зсувів глечниці є важливим технологічним параметром.

 • Розробка технології в'язання еластичних виробів заданої форми

           На підставі результатів аналізу асортименту еластичних виробів заданої форми розроблено класифікацію виробів даної групи за функціональним призначенням і конструкцією окремих ділянок. Наведено математичну модель заданої конфігурації даних виробів, що дозволяє проектувати лінійні розміри та тиск на окремих ділянках, а також забезпечити постійний тиск на поверхні колінної чашечки або ліктьового суглоба. Запропоновано методику, що дозволяє проектувати параметри структури еластичних медичних виробів, зважаючи на тиск, величина якого обгрунтована та відповідає медико-технічним вимогам. Встановлено багатофакторні лінійні залежності між величинами технологічних параметрів роботи обладнання - лінійних густин армованої утокової еластомірної та армованої еластомірної нитки, що пров'язуються у петлі, текстурованої капронової нитки еластик, швидкістю їх подачі у зону в'язання, глибини кулірування ниток у одно- та двопетлетвірних системах і параметрами еластичних медичних виробів заданої форми. Розроблено алгоритм, на основі якого складено програму автоматизованого проектування, оптимізації технологічних параметрів роботи в'язального обладнання та основних показників якості еластичних в'язаних виробів медичного призначення для виготовлення виробів із заздалегідь заданими властивостями.

 • Розробка способу одержання трикотажу заданої товщини зі скляних ниток

           Запропоновано спосіб одержання багатошарового трикотажу, який дозволяє варіювати товщину полотен і виробів у широких межах. Розроблено технологію в'язання даного трикотажу зі скляних ниток. Для реалізації способу наведено механізм в'язання та конструкцію платини круглов'язальної машини, які дозволяють нормалізувати процес в'язання трикотажу заданої товщини. Запропоновано метод розрахунку параметрів трикотажу заданої товщини зі скляних ниток. Визначено фактори, які впливають на товщину та щільність трикотажу, встановлено математичні моделі даних залежностей. Розраховано очікувану економічну ефективність від впровадження даного способу на заміну існуючого швейного.

 • Розробка технології проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах

           Розроблено теоретичні положення технології пректування структури тканини за заданим рельєфом лицьової поверхні без попереднього виготовлення зразків. Одержано математичні залежності для визначення рівня мінімально необхідного заправного натягу ниток основи з урахуванням умов запобігання провисанню нитки під дією ваги ламелі та відсутності небезпеки залипання зіву, а також для визначення залежності тиску ниток основи на утокову нитку, що прибивається, від величини натягу та кута охоплення уточини основними нитками. Знайдено залежності для розрахунку відхилення уточин від середнього рівня тканини та розривного навантаження тканин і основних ниток від величини різнодовжинності ниток основи верхньої площини задньої частини зіву для різних переплетень. Визначено інтегральну напруженість ниток основи у процесі формування рапорту переплетення тканини як площу між ламаними лініями, що відображають зміну значень натягу кожної нитки основи рапорту переплетення у разі крайнього переднього положення берда та перед контактом берда з опушкою тканини.

 • Розробка універсальних зубчасто-важільних планетарних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин

           Висвітлено питання розробки універсальних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин (ОВМ), які дозволяють приводити всі петлетвірні органи одним типом механізмів без зміни структурної схеми за рахунок мінімальної зміни геометричних параметрів механізму. На основі циклу експериментально-аналітичних досліджень встановлено перспективний напрямок створення універсальних механізмів приводу робочих органів петлетворення швидкісних ОВМ на базі зубчасто-важільних механізмів. Запропоновано конструкції дво- й одноступеневих зубчасто-важільних механізмів приводу петлетвірних органів, розроблено метод їх проектування.

 • Розробка основов'язаних полотен з використанням змішаної лляної пряжі та низькоплавких термопластичних поліетиленових ниток

           Розроблено структуру трикотажу та досліджено механічні властивості полотен. Використано методи математичної обробки результатів для встановлення залежності основних властивостей основов'язаного полотна, виготовленого переплетенням уток-сукно рекомендованої заправки, від довжин ниток утоку та петлі сукна, а також їх співвідношення.

 • Елементи технології вибору методів та формування алгоритмів розв'язання задач АСУ

           Досліджено питання автоматизації процесів прийняття рішень. Розроблено методологію, що дозволяє створювати систему керування базою алгоритмів, яка здійснює вибір методу і формування алгоритму розв'язання задачі у відповідності з додатковою інформацією про її конкретні поточні характеристики, яка є у особи, що приймає рішення. Методологія використовує поняття подійного програмування з відповідними доробками. Із застосуванням запропонованої методології створено систему керування базою алгоритмів як підсистему системи підтримки прийняття рішень з планування і управління виробництвом для класу лінійних багатокритеріальних оптимізаційних задач.

 • Розробка методів та алгоритмів розв'язання задачі Штейнера на площині

           Визначено необхідні умови існування розв'язку узагальненої задачі Ферма, яка стала прототипом задачі Штейнера, у вигляді тригонометричних рівнянь. Виведено загальну формулу довжини мінімального дерева Штейнера для конструкцій типу "драбин". Доведено, що такі фрагменти мінімального остовного дерева, як спіралі, можна трансформувати у піддерева меншої довжини. Формалізовано постановку зваженої задачі Штейнера, яка відрізняється від класичної тим, що в ній ділянки мінімального дерева мають певну вагу. Виведено необхідні умови оптимальності її розв'язку. Побудовано три моделі зваженої задачі Штейнера, наближені до практичних задач. Запропоновано та теоретично обгрунтовано новий параметричний підхід до розв'язання класичної теорії Штейнера, на базі якого розроблено метод обгрунтування гіпотези Гільберта - Поллака, що зводить проблему до розв'язання задач нелінійного програмування. Наведено загальну схему для побудови трьохетапного алгоритму обгрунтування гіпотези Гільберта - Поллака.

 • Розробка методологічного і математичного забезпечення розв'язання задач передбачення на основі модифікованого методу аналізу ієрархій

           Розроблено системний підхід до оцінювання вірогідності розв'зання задач передбачення на базі модифікованого методу аналізу ієрархій (ММАІ). Даний підхід передбачає обробку нечітких оцінок експертів, зокрема, міри узгодженості цих оцінок і показників ступеня довіри до одержаного рішення. Розроблено модифікацію BOCK для оцінювання ситуаційних і форс-мажорних ризиків, які мають місце у задачах передбачення. Запропоновано показники інформаційного ризику в ММАІ для точкових, інтервальних і нечітких оцінок експертів. У розробленому комплексному оцінюванні чутливості в ММАІ одержано разрахункові формули для визначення областей змін ваг елементів, за яких змінюється порядок ранжування альтернатив. Проведено детальний аналіз та виявлено умови появи реверсу рангів та зміни оптимальної альтернативи у методах дистрибутивного, ідеального, мультиплікативного синтезу ММАІ, групового врахування бінарних відношень переваг і синтезу за функцією мінімуму.

 • Розробка структури апарату управління

  Зміст
  Вступ…………………………………………………………………………3
  РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи структури апарату управління……...4
  1.1. Місце структури апарату управління в організації…………4
  1.2. Порівняльна характеристика організаційної структури
  апарату управління. Характеристика елементів структури
  апарату управління та особливості їх впливу на
  діяльність організації …………….…………………………………6
  1.3. Делегування повноважень. Співвідношення
  централізації і децентралізації управління………………………..10
  РОЗДІЛ 2. Аналіз структури апарату управління
  (на прикладі компанії IBM та її бізнес-партнера
  в країнах СНД, компанії HetNet)……………………………………….13
  2.1.Характеристика компанії HetNet……………………………….13
  2.2. Місце керівника в сучасній організації ………………………14
  2.3. Сучасні методи та принципи управління
  групами, що використовуються в компанії………………………18
  РОЗДІЛ 3. Заходи по удосконаленню структури
  апарату управління………………………………………………………21
  3.1. Огляд методів по проектуванню та удосконаленню
  структури апарату управління……………………………………..21
  3.2. Ефективне кадрове планування на підприємстві……………23
  3.3. Огляд основних принципів по формуванню
  та підбору спеціалістів в робочі підрозділи………………………26
  Висновки та пропозиції………………………………………………….30
  Література…………………………………………………………………

 • К/Р на тему: «Розробка структури апарату управління»

  Вступ…………………………………………………………………………3
  РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи структури апарату управління……...4
  1.1. Місце структури апарату управління в організації…………4
  1.2. Порівняльна характеристика організаційної структури
  апарату управління. Характеристика елементів структури
  апарату управління та особливості їх впливу на
  діяльність організації …………….…………………………………6
  1.3. Делегування повноважень. Співвідношення
  централізації і децентралізації управління………………………..10
  РОЗДІЛ 2. Аналіз структури апарату управління
  (на прикладі компанії IBM та її бізнес-партнера
  в країнах СНД, компанії HetNet)……………………………………….13
  2.1.Характеристика компанії HetNet……………………………….13
  2.2. Місце керівника в сучасній організації ………………………14
  2.3. Сучасні методи та принципи управління
  групами, що використовуються в компанії………………………18
  РОЗДІЛ 3. Заходи по удосконаленню структури
  апарату управління………………………………………………………21
  3.1. Огляд методів по проектуванню та удосконаленню
  структури апарату управління……………………………………..21
  3.2. Ефективне кадрове планування на підприємстві……………23
  3.3. Огляд основних принципів по формуванню
  та підбору спеціалістів в робочі підрозділи………………………26
  Висновки та пропозиції………………………………………………….30
  Література…………………………………………………………………32
  Література

  1. Кузько В. Основи менеджменту. К., 2001.
  2. Кокорев В. Краткий курс по менеджменту. Барнаул, 1995.
  3. Травин В., Дятлов В. Основы кадрового менеджмента. М., 1995.
  4. 100 дней Хаакона Дала. Computerworld, #21/1997. 5.06.1997
  5. Рождение бизнес–решения. Мартин Бруннер. eCommerce World, #02/2000 24.02.2000
  Ресурси мережі Інтернет

  1. http://activesite.krapka.net
  2. http://ibm.com/ru
  3. http://hetnet.ru
  4. http://www.dcn-asu.ru/book/kokorev
 • Розробка організаційної структури управління підприємством

           Вперше розроблено принциповий алгоритм системного підходу здійснення під час вирішення управлінських проблем. Розроблено схему впливу чинників на принципи побудови оптимальних організаційних структур управління підприємствами (ОСУ) на підставі вивчення процесу вирішення широкої сукупності конкретних практичних управлінських задач. Визначено критерії та відповідні показники якості ОСУ шляхом аналізу впливу характеру процесу управління на ефективність цільової діяльності підприємства. Запропоновано принципову математичну модель задачі побудови раціональної ОСУ для певних підприємств на основі взаємозв'язків між чинниками та принципами побудови ОСУ та їх ефективністю. Розроблено індикаційні показники структурної якості ОСУ для її оцінки в процесі побудови на базі ресурсних обмежень, які включено до математичної моделі задачі. Наведено алгоритм процесу побудови раціональної ОСУ на підставі аналізу структурної модифікації математичної моделі даної задачі. Обгрунтовано комплексні методи для інформаційного забезпечення та виконання окремих блоків алгоритму побудови ОСУ, з врахуванням змісту даних блоків, суть існуючих наукових методів дослідження та вирішення проблемних задач.

 • Розробка організаційної структури забезпечення якості в автосервісі

           Досліджено сучасні тенденції розвитку автосервісної служби, науково обгрунтовано передумови формування організаційно-виробничої структури підприємств даної галузі, встановлено можливості її потенційного використання для найбільш повного задоволення попиту на автопослуги та забезпечення їх якості. Проаналізовано процеси концентрації, спеціалізації та кооперування виробництва як необхідних умов формування організаційних структур, що забезпечують оптимальну діяльність підприємств та якість послуг з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів. Розроблено структуру виробничих постів і методики визначення їх кількості та утворення централізованих спеціалізованих виробництв, визначено раціональні організаційні форми підприємств даного типу та методику розрахунку ефективності їх функціонування за наведеним комплексом показників.

 • Розробка структури переплетень та способів виготовлення панчішних виробів

           Дисертацію присвячено питанням розробки структури переплетень і способів виготовлення панчішних виробів побутового і спеціального призначення. В дисертації на основі розроблених моделей проведено теоретичний аналіз структур бортів з різними способами закріплення еластомерних ниток. Встановлено оптимальні з точки зору витрат сировини і якісних показників структури. Запропоновано нові способи виготовлення і структури бортів і виробів, конструкцію петлетвірної системи одноциліндрового круглопанчішного автомата і засоби для нормалізації його роботи, високу ефективність яких обгрунтовано теоретично і підтверджено практично. Основні результати роботи знайшли промислове впровадження при виготовленні панчішних виробів побутового і спеціального призначення.

© 2007-2018 vbs.com.ua