От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом'якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України) : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л.А. Остапенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 17 с. — укp. [N=016167]

Коротко

Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом'якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України)

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-21 06:42:06
Описание
         Досліджено проблеми кримінально-правової характеристики умисних вбивств за пом'якшуючих обставин з урахуванням вітчизняного та зарубіжного (Російська Федерація) досвіду. Визначено об'єктивні та суб'єктивні ознаки умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання, умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, умисного вбивства у випадку перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. У кримінально-правовому аспекті розглянуто поняття "фізіологічні пологи", "під час пологів", "відразу після пологів", "сильне душевне хвилювання", "афект", "емоції", "протизаконне насильство", "систематичне знущання", "тяжка образа", "суспільно небезпечне посягання", "безпосередньо після вчинення злочину". Розкрито зміст терміну "вбивство" та термінологічного звороту "початок кримінально-правової охорони життя людини". Запропоновано практичні рекомендації щодо правильного застосування статей 116, 117, 118 Кримінального кодексу України, висловлено пропозиції щодо їх удосконалення.
См. также:
 • Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах

           Досліджено кримінально-правові та кримінологічні проблеми класифікації, кваліфікації вбивств за обтяжуючих обставин. На підставі системного аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень, нормативно-правових актів висвітлено кримінально-правову та кримінологічну характеристики умисних убивств за обтяжуючих обставин, їх історичні витоки, соціально-політичні, психофізичні та економічні корені. Запропоновано шляхи протидії негативному антисоціальному явищу - умисному позбавленню життя іншої людини. Наведено пропозиції щодо вдосконалення норм Кримінального Кодексу, які передбачають відповідальність за скоєння умисних вбивств за обтяжуючих обставин. Особливу увагу приділено практичному застосуванню зазначених норм.

 • Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України

           Досліджено кримінально-правову характеристику захоплення заручників і відповідальності за нього у міжнародному праві та за кримінальним законодавством України. Розкрито особливості відповідальності за захоплення заручників за кримінальним законодавством іноземних держав. Розглянуто місце відповідної норми в Особливій частині Кримінального кодексу України, об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу злочину, кваліфікувальні ознаки, питання відмежування від суміжних діянь. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення Кримінального законодавства (КК) у цій частині (зокрема, щодо значення спонукання, уточнення переліку адресатів вимог). Запропоновано нову редакцію статті чинного КК про відповідальність за цей злочин.

 • Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих прав громадян України (ст. ст. 157, 158, 159 КК України)

           Проведено комплексне дослідження проблем кримінальної відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян України. Визначено ступінь і характер суспільної небезпеки даного виду посягань. Розглянуто питання, пов'язані з удосконаленням норм, які передбачають відповідальність за злочини проти виборчих прав. Здійснено юридичний аналіз ознак складів злочину даного виду правопорушень. Розкрито зміст виборчих правовідносин, які виникають на всіх стадіях виборчого процесу під час реалізації громадянами України своїх виборчих прав. Досліджено механізм спричинення шкоди виборчим правовідносинам в цілому та їх окремим елементам. Наведено конкретні пропозиції щодо удосконалення відповідних норм Кримінального кодексу України та механізму кримінально-правової охорони виборчих прав громадян.

 • Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України)

           Здійснено комплексний юридичний аналіз об'єктивних і суб'єктивних ознак складів злочину, передбаченого ст. 271 Кримінального кодексу України. Розглянуто основні підходи до нормативного закріплення даних юридичних ознак у чинному національному кримінальному законодавстві та законодавстві окремих зарубіжних країн. Досліджено специфічний кримінально-правовий зміст порушення вимог законодавства про охорону праці та його співвідношення з іншими злочинами. Запропоновано визначення об'єкта цього злочину. На підставі результатів дослідження розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України та практики його застосування.

 • Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань (ст. 355 КК України)

           Висвітлено комплекс проблем стосовно кримінальної відповідальності за примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов'язань. На підставі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства обгрунтовано тезу про виправданість доповнення кримінального законодавства України від 20 листопада 1996 р. новим складом злочину - примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов'язань. Досліджено особливості законодавчої конструкції цього складу злочину, проаналізовано його елементи та ознаки. Наведено певні рекомендації щодо удосконалення ч. 1 ст. 355 КК. Проаналізовано кваліфікований та особливо кваліфікований склади цього злочину. Наведено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства та кримінально-правової оцінки скоєного. Здійснено аналіз співвідношення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань з суміжними складами злочинів, а саме: з вимаганням (ст. 189 КК), протидією законній господарській діяльності (ст. 206 КК) і самоправством (ст. 356 КК).

 • Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст. 188(1)КК України): кримінально-правова характеристика

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Чумаченко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — укp.

 • Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України)

           Досліджено юридичні склади злочинів, які містяться у диспозиціях ст. 175 Кримінального кодексу України, що посягають на трудові, адміністративні правовівідносини та правовідносини у сфері соціального захисту. Розглянуто питання спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності за ці злочини та санкції, які застосовуються за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат за їх нецільове використання. Проаналізовано законодавство України та законодавство країн-учасниць ЄС з урахуванням міжнароднх норм і стандартів у галузі пропозиції щодо вдосконалення чинного Кримінального кодексу України та правозастосовної практики з урахуванням міжнародного досвіду.

 • Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень

           Запропоновано узагальнююче визначення поняття сімейно-побутових тяжких насильницьких злочинів проти особи та наведено їх розгорнуту кримінологічну характеристику із з'ясуванням сучасних тенденцій. Удосконалено теорію стосовно особистості сімейно-побутового насильницького злочинця та по-новому визначено їх типологію, зважаючи на критерій спрямованості поведінки у криміногенному конфлікті. Вперше в Україні проведено класифікацію головних видів віктимної поведінки потерпілих від сімейно-побутових тяжких насильницьких злочинів проти особи, засновану на характері прояву та інтенсивності впливу даної поведінки та прийняття злочинного рішення. Проаналізовано систему детермінант злочинів проти особи із виділенням їх специфіки на макро-, мікро- та індивідуальному рівнях. Розглянуто структуру криміногенного сімейно-побутового конфлікту у випадку умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, орактеризовано специфіку його динаміки, головних причин ескалації, зроблено спробу пояснення злочинного варіанту розв'язання продовжуваного протистояння; проведено класифікацію даних конфліктів на підставі критеріїв годинного виміру, виду учасників зіткнення та ступеня суспільної небезпечності. Розглянуто теорію щодо необхідності визнання одним із головних напрямків спеціально-кримінологічного попередження протидію криміногенним сімейно-побутовим конфліктам. Удосконалено віктимологічний напрямок індивідуального попередження, виходячи із основних видів віктимної поведінки потерпілих від сімейно-побутових вбивств і тяжких тілесних ушкоджень.

 • Кримінально-правова характеристика незаконної порубки лісу за кримінальним законодавством України (на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим)

           Проведено історико-правовий аналіз законодавства про кримінальну відповідальність за незаконну порубку лісу. Розглянуто обставини, що виключають даний злочин, досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу злочину, а також питання його розмежування з суміжними складами правопорушень та звільнення від кримінальної відповідальності. Наведено рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, запропоновано нову редакцію ст. 246 КК України.

 • Кримінально-правова та кримінологічна характеристика фальшивомонетництва

           Досліджено актуальні проблеми кримінально-правової та кримінологічної характеристики фальшивомонетництва. Розглянуто склад, об'єктивні й суб'єктивні ознаки злочину, предбаченого ст. 199 КК України. Визначено рівень і динаміку розвитку фальшивомонетництва, наведено характеристику особистості фальшивомонетника, запропоновано основі заходи кримінологічного запобігання даного виду злочинності. Наведено результати історико-правового дослідження розвитку законодавства про встановлення відповідальності за підроблення грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотареї. Здійснено порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства зарубіжних країн, в якому передбачено відповідальність за фальшивомонетництво. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення ст. 199, 224 КК України.

 • Кримінально-правова характеристика порушення законодавства про референдум

           Досліджено проблеми кримінально-правової охорони права громадян України на участь у референдумі. Вивчено генезис кримінального законодавства у частині охорони даного права. Проведено порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства України та законодавства зарубіжних країн про відповідальність за порушення права громадян на участь у референдумі. Конкретизовано родовий об'єкт досліджених злочинів. Визначено зміст об'єктивних і суб'єктивних елементів порушення законодавства про референдум та запропоновано зміни щодо їх ознак. Обгрунтовано доцільність криміналізації розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата, політичну партію (блок) під час проведення виборів або референдуму, а також внесено певні пропозиції з метою вдосконалення диспозицій норм, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення законодавства про референдум. Доведено необхідність виключення з Кримінального кодексу України ст. 160.

 • Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім'ї та неповнолітніх

           Проведено комплексне наукове дослідження системи злочинів проти сім'ї та неповнолітніх. Проаналізовано історичні витоки та соціальну обумовленість кримінально-правового захисту сім'ї та неповнолітніх, визначено підстави та принципи криміналізації даних діянь. Розглянуто родовий і безпосередні об'єкти злочинів проти сім'ї та неповнолітніх. Обгрунтовано необхідність, доцільність та можливість виокремлення в Особливій частині КК окремого розділу "Злочини проти сім'ї та неповнолітніх". Розроблено його структуру та визначено місце в системі норм Особливої частини КК. Проаналізовано об'єктивні й суб'єктивні ознаки складів злочинів проти сім'ї та неповнолітніх, науково обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за дані злочини.

 • Запобігання поширенню наркотизму в Україні (кримінологічна та кримінально-правова характеристика)

           Запропоновано визначення понять "наркотизму", "наркотичної злочинності" та їх основні ознаки. Розкрито роль міжнародних організацій та органів у протидії незаконному обігу наркотиків. Досліджено причини та умови поширення наркоманії та наркотизму в Україні, з яких виділено основні й безпосередні детермінанти. Запропоновано заходи загальної та спеціально-кримінологічної профілактики зазначених явищ. Визначено основні соціологічні сфери, щодо яких наркоманія є негативно-вражаючим фактором. Розглянуто питання міжнародного співробітництва та з'ясовано чинники, які стримують розвиток співпраці держав у протидії незаконному обігу наркотиків.

 • Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми

           Висвітлено комплекс питань теоретичного та практичного характеру, пов'язаних з криміналізацією торгівлі людьми та юридичним аналізом складу злочину, передбаченого ст. 149 КК. Досліджено історію формування правового поняття торгівлі людьми та світовий досвід встановлення кримінальної відповідальності за діяння, пов'язані з даним явищем. Запропоновано удосконалене та уніфіковане визначення, яке може бути покладене в основу національного та міжнародного понять торгівлі людьми. Проаналізовано сучасний стан даного явища в Україні, причини та умови його існування. Приділено увагу розгляду підстав і принципів криміналізації торгівлі людьми. Охарактеризовано об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу даного злочину. Наведено пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства України, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми.

© 2007-2018 vbs.com.ua